Đăng nhập
 
Tìm kiếm nâng cao
 
Tên bài báo
Tác giả
Năm xuất bản
Tóm tắt
Lĩnh vực
Phân loại
Số tạp chí
 

Bản tin định kỳ
Báo cáo thường niên
Tạp chí khoa học ĐHCT
Tạp chí tiếng anh ĐHCT
Tạp chí trong nước
Tạp chí quốc tế
Kỷ yếu HN trong nước
Kỷ yếu HN quốc tế
Book chapter
Bài báo - Tạp chí
357 (2019) Trang: 43-50
Tạp chí: Tạp chí Nông nghiệp & Phát triển Nông thôn

Đồng bằng sông Cửu Long giữ vị trí chiến lược trong phát triển kinh tế nông nghiệp và là khu vực sử dụng thuốc bảo vệ thực vật cao hơn so với các khu vực khác. Sự hình thành của các doanh nghiệp sản xuất thuốc bảo vệ thực vật đã phần nào phản ánh được nhu cầu sử dụng thuốc bảo vệ thực vật. Tuy nhiên, điều đó đã tạo nên một hệ lụy rất lớn về môi trường. Nước thải từ dây chuyền sản xuất thuốc bảo vệ thực vật thường có nồng độ chất ô nhiễm khá cao, độc hại, mức độ tác động đối với môi trường là rất lớn. Trong chiến lược phát triển của công ty cổ phần Thuốc sát trùng Cần Thơ (CPC), bên cạnh việc chú trọng phát triển, đa dạng hóa sản phẩm thì vấn đề môi trường được quan tâm hàng đầu. Trong nghiên cứu này, việc quản lý dây chuyền sản xuất thuốc BVTV của công ty được khảo sát và phỏng vấn để đánh giá hiện trạng. Bên cạnh đó, nước thải từ quá trình sản xuất được lấy và phân tích để đánh giá đặc tính. Kết quả khảo sát đã cho thấy nhận thức của công nhân viên về vấn đề môi trường của công ty. Số liệu về đặc tính của nước thải đã phản ánh tính đặc trưng và sự biến động về thành phần của loại nước thải này. Kết quả nghiên cứu đã phản ánh được hiện trạng môi trường và đặc tính của nước thải từ quá trình sản xuất thuốc bảo vệ thực vật nói chung; tạo tiền đề cho những nghiên cứu tiếp theo về xử lý nước thải.

 


Vietnamese | English


 
 
Vui lòng chờ...