Đăng nhập
 
Tìm kiếm nâng cao
 
Tên bài báo
Tác giả
Năm xuất bản
Tóm tắt
Lĩnh vực
Phân loại
Số tạp chí
 

Bản tin định kỳ
Báo cáo thường niên
Tạp chí khoa học ĐHCT
Tạp chí tiếng anh ĐHCT
Tạp chí trong nước
Tạp chí quốc tế
Kỷ yếu HN trong nước
Kỷ yếu HN quốc tế
Book chapter
Bài báo - Tạp chí
01 (2019) Trang: 307-312
Tạp chí: KỶ YẾU NGHỊ KHOA HỌC TOÀN QUỐC VỀ CÔNG TÁC GIÁO DỤC THỂ CHẤT VÀ THỂ DỤC THỂ THAO CÁC TRƯỜNG ĐẠI HỌC, CAO ĐẲNG NĂM 2019
Liên kết:

Mục đích nghiên cứu là đánh giá thực trạng công tác giáo dục thể chất cho  sinh viên khóa 2018 – 2021 tại trường Cao đẳng Nghề Sóc Trăng. Nội dung nghiên cứu gồm 02 vấn đề: Thực trạng công tác giáo dục thể chất và thực trạng thể lực của sinh viên, Quá trình nghiên cứu thực trạng tại thời điểm trước thực nghiệm cho thấy răng: Chương trình giáo dục thể chất thực hiện theo quy định; Cơ sở vật chất dành cho công tác GDTC vẫn chưa đáp ứng được nhu cầu tập luyện; Đội ngũ giáo viên còn thiếu; Trình độ thể lực của sinh ở 2 nhóm đối tượng thực nghiệm và nhóm đối chứng có sự tương đồng; Tỉ lệ không đạt theo tiêu chuẩn đánh giá trình độ thể lực của Bộ GD&ĐT còn cao.

 


Vietnamese | English


 
 
Vui lòng chờ...