Đăng nhập
 
Tìm kiếm nâng cao
 
Tên bài báo
Tác giả
Năm xuất bản
Tóm tắt
Lĩnh vực
Phân loại
Số tạp chí
 

Bản tin định kỳ
Báo cáo thường niên
Tạp chí khoa học ĐHCT
Tạp chí tiếng anh ĐHCT
Tạp chí trong nước
Tạp chí quốc tế
Kỷ yếu HN trong nước
Kỷ yếu HN quốc tế
Book chapter
Bài báo - Tạp chí
01 (2019) Trang: 520-526
Tạp chí: KỶ YẾU NGHỊ KHOA HỌC TOÀN QUỐC VỀ CÔNG TÁC GIÁO DỤC THỂ CHẤT VÀ THỂ DỤC THỂ THAO CÁC TRƯỜNG ĐẠI HỌC, CAO ĐẲNG NĂM 2019
Liên kết:

Qua phỏng vấn và kiểm tra thể lực 400 sinh viên các trường Đại học, Cao đẳng và Học viện tại tỉnh Phú Yên  đã cho kết quả tự đánh giá của sinh viên về trình độ thể lực là 34.3% trình độ yếu, 42.4% trình độ trung bình, 21.3% trình độ khá, 2.0% trình độ tốt, đồng thời kết quả xếp loại thể lực theo tiêu chuẩn của Bộ GD&ĐT thì sinh viên các trường Đại học, Cao đẳng và Học viện tỉnh Phú Yên 70.7% không đạt, 24.3% đạt, 5.0% tốt. Kết quả nghiên cứu này cho thấy trình độ thể lực của sinh viên các trường đại học, cao đẳng ở địa bàn tỉnh Phú Yên vẫn còn hạn chế và cần bổ sung các phương tiện GDTC phù hợp với điều kiện của trường đang có để cải thiện trình độ thể lực của sinh viên ngày càng tốt hơn.

 


Vietnamese | English


 
 
Vui lòng chờ...