Đăng nhập
 
Tìm kiếm nâng cao
 
Tên bài báo
Tác giả
Năm xuất bản
Tóm tắt
Lĩnh vực
Phân loại
Số tạp chí
 

Bản tin định kỳ
Báo cáo thường niên
Tạp chí khoa học ĐHCT
Tạp chí tiếng anh ĐHCT
Tạp chí trong nước
Tạp chí quốc tế
Kỷ yếu HN trong nước
Kỷ yếu HN quốc tế
Book chapter
Bài báo - Tạp chí
(2019) Trang: 325-333
Tạp chí: Kỷ yếu hội thảo Ứng dụng GIS toàn quốc
Liên kết:

Những năm gần đây, tình trạng sạt lở hai bờ sông Tiền và sông Hậu ở khu vực Đồng bằng sông Cửu Long diễn biến vô cùng phức tạp. Sạt lở không chỉ gây ảnh hưởng về đất đai, tài sản mà còn đe dọa cả tính mạng của người dân vùng chịu ảnh hưởng. Do đó, việc xây dựng cơ sở dữ liệu và đánh giá tình trạng biến động đường bờ sông ở các khu vực có nguy cơ sạt lở là vô cùng quan trọng.  Nghiên cứu ứng dụng phương pháp phân loại dựa trên đối tượng (object-based approach) sử dụng dữ liệu ảnh Sentinel-2, kết hợp phương pháp phân tách đường bờ (lọc Sobel) xác định  hiện trạng sạt lở và bồi tụ trong giai đoạn 2015-2018. Kết quả tính toán cho thấy tình hình sạt lở bờ sông Tiền và sông Hậu diễn ra với tổng diện tích 424,08 ha và bồi tụ 216,37 ha. Đồng Tháp và Hậu Giang lần lượt là hai tỉnh có diện tích sạt lở lớn nhất và bồi tụ thấp nhất. Qua đó, cho thấy việc ứng dụng ảnh viễn thám vào nghiên cứu và đánh giá tình hình sạt lở bờ sông là đặc biệt hiệu quả.

Các bài báo khác
 


Vietnamese | English


 
 
Vui lòng chờ...