Đăng nhập
 
Tìm kiếm nâng cao
 
Tên bài báo
Tác giả
Năm xuất bản
Tóm tắt
Lĩnh vực
Phân loại
Số tạp chí
 

Bản tin định kỳ
Báo cáo thường niên
Tạp chí khoa học ĐHCT
Tạp chí tiếng anh ĐHCT
Tạp chí trong nước
Tạp chí quốc tế
Kỷ yếu HN trong nước
Kỷ yếu HN quốc tế
Book chapter
Bài báo - Tạp chí
Tập. 57, Số. 3 (2021) Trang: 166-172

Sâu xanh da láng, tên khoa học là Spodoptera exigua (Lepidoptera: Noctuidae) là đối tượng gây hại chủ yếu trên nhiều loại rau màu tại ĐBSCL. Sử dụng thuốc hóa học hầu như không hiệu quả vì sâu đã phát triển tính kháng thuốc. Tác nhân gây bệnh côn trùng, Spodoptera exigua nucleopolyhedrovirus (SeNPV) đã được phát triển như một loại thuốc trừ sâu sinh học thương mãi để kiểm soát đối tượng này. Nghiên cứu được thực hiện nhằm xác định giá trị LC50 và LT50 của virus SeNPV chống lại ấu trùng sâu từ tuổi 1 đến tuổi 5 với phương pháp nhỏ giọt thức ăn. Kết quả cho thấy giá trị LC50 (nồng độ gây chết 50% cá thể) của virus SeNPV đối với sâu tuổi 1, 2, 3, 4 và 5 lần lượt là (2,0-8,6) x 101 OBs/ml; (0,22-20) x 102 OBs/ml; (17-0,31) x 103 OBs/ml; (0,14-7,8) x 105 OBs/ml và (1,5-0,32) x 107 OBs/ml. Thời gian gây chết 50% cá thể (LT50) của sâu từ tuổi 1 đến tuổi 5 dao động lần lượt từ 62,26 tới 69,00 giờ sau khi lây nhiễm (h.p.i); 102,00 tới 113,26 h.p.i; 123,24 tới 127,99 h.p.i; 139,51 tới 152,50 h.p.i và 163,51 tới 180,50 h.p.i.

 


Vietnamese | English


 
 
Vui lòng chờ...