Đăng nhập
 
Tìm kiếm nâng cao
 
Tên bài báo
Tác giả
Năm xuất bản
Tóm tắt
Lĩnh vực
Phân loại
Số tạp chí
 

Bản tin định kỳ
Báo cáo thường niên
Tạp chí khoa học ĐHCT
Tạp chí tiếng anh ĐHCT
Tạp chí trong nước
Tạp chí quốc tế
Kỷ yếu HN trong nước
Kỷ yếu HN quốc tế
Book chapter
Bài báo - Tạp chí
Số 30 (2014) Trang: 1-7
Tải về

Thông tin chung:

Ngày nhận: 03/01/2014

Ngày chấp nhận: 25/02/2014

 

Title:

Feeling about Son Vuong' short stories

Từ khóa:

truyện ngắn, nhà văn Nam bộ, nghệ thuật, ngôn ngữ văn học, tự sự

Keywords:

short story, a writer in the southern part of Vietnam, art, literary language, narrative

ABSTRACT

Son Vuong was a writer in the southern part ofVietnamin the1930s. In the dawn of National Language Literature, despite his late and ephemeral appearance compared to others, he really made his important contributions to the definition of narrative prose in this literary tradition. Son Vuong?s short novels reflected a strong inspiration about contemporary life. He also managed to generalize people?s life and behaviours (often in a negative sense) in the transitional epoch. In addition, Southern cities in the beginning of the twentieth century were depicted in his works in an authentic and interesting way. Influenced by a belief that the good would defeat the bad, his literary compositions used to encourage people to live benevolently and avoid evil acts.

Despite many problems towards the artistic features, Son Vuong?s works still possessed some typical artistic features which could make them blend with the flow of South Vietnam?s narrative proses and contribute to shaping the unique characteristics of the regional literature in the embryo of modernization.

TóM TắT

Sơn Vương là một nhà vănNambộ, sáng tác vào những năm thuộc thập niên thứ ba của thế kỉ XX. Trong buổi bình minh của văn học Quốc ngữ, Sơn Vương xuất hiện có phần muộn màng và ngắn ngủi hơn các nhà văn Nam bộ khác nhưng sáng tác của ông đã góp phần khẳng định đặc trưng văn xuôi tự sự Quốc ngữ Nam bộ. Những đoản thiên tiểu thuyết của Sơn Vương thể hiện rõ cảm hứng thế sự, đã bao quát được chuyện nhân tình thế thái trong buổi giao thời. Bức tranh thành thị Nam bộ những năm đầu thế kỉ XX được ông tái hiện một cách sinh động, chân thật. Sơn Vương luôn vững một niềm tin: thiện thắng ác. Vì thế, tác phẩm của ông thường khuyến thiện, trừng ác.

Tuy còn nhiều hạn chế về nghệ thuật, nhưng tác phẩm của Sơn Vương vẫn có những nét tiêu biểu để có thể hòa vào dòng chảy chung của văn xuôi tự sự Quốc ngữ Nam bộ, góp phần làm nên diện mạo riêng của văn học Nam bộ trong buổi đầu hiện đại hóa.

Các bài báo khác
Số 12 (2009) Trang: 153-161
Tải về
Số 17b (2011) Trang: 16-27
Tải về
Số 23b (2012) Trang: 23-31
Tải về
Số 36 (2015) Trang: 50-55
Tải về
Tập 2 (2015) Trang: 1115- 1123
Tạp chí: Việt Nam học Những phương diện văn hóa truyền thống
số 2 (516) (2015) Trang: 96-105
Tạp chí: Nghiên cứu Văn học
 


Vietnamese | English


 
 
Vui lòng chờ...