Đăng nhập
 
Tìm kiếm nâng cao
 
Tên bài báo
Tác giả
Năm xuất bản
Tóm tắt
Lĩnh vực
Phân loại
Số tạp chí
 

Bản tin định kỳ
Báo cáo thường niên
Tạp chí khoa học ĐHCT
Tạp chí tiếng anh ĐHCT
Tạp chí trong nước
Tạp chí quốc tế
Kỷ yếu HN trong nước
Kỷ yếu HN quốc tế
Book chapter
Bài báo - Tạp chí
1 (2016) Trang: 637 - 648
Tạp chí: Văn học và Ngôn ngữ Nam bộ
Liên kết:

Chị Đào, chị Lý là một trong những sáng tác cuối cùng của Hồ Biểu Chánh, cũng là trường hợp tiêu biểu, để qua đó, chúng ta nhận thấy dù cho rằng tiểu thuyết Hồ Biểu Chánh sau năm 1932 không còn đóng góp mới, công chúng vẫn không thể quay lưng lại với nó. Chính những bài học về đạo lí ở đời gần gũi, thiết thực, được chuyển tải bằng hình thức ngôn từ thân quen, nhiều sức cảm hóa, đã giúp cho tiểu thuyết Hồ Biểu Chánh sống mãi theo thời gian. Chị Đào, chị Lý đã chứng minh những đặc điểm vốn có trong tiểu thuyết Hồ Biểu Chánh không hề thay đổi đến lúc cuối. Tiểu thuyết Hồ Biểu Chánh ở giai đoạn sau, đã đi ngoài chuyến xe chung của lịch sử văn học Việt Nam. Không đỗ vào bến mới của văn học hiện đại thời kì phát triển nhưng nó đã đi vào đời sống tâm hồn của công chúng bình dân, nâng niu gìn giữ đạo lí, nếp sống của người Việt. Đấy là phần giá trị không dễ tìm thấy trong sáng tác của nhiều nhà văn khác. Chị Đào, chị Lý góp phần khẳng định tiểu thuyết Hồ Biểu Chánh đã cũ nhưng bài học đạo lí chứa đựng trong đó chưa bao giờ cũ.

Các bài báo khác
Số 30 (2014) Trang: 1-7
Tải về
Số 12 (2009) Trang: 153-161
Tải về
Số 17b (2011) Trang: 16-27
Tải về
Số 23b (2012) Trang: 23-31
Tải về
Số 36 (2015) Trang: 50-55
Tải về
Tập 2 (2015) Trang: 1115- 1123
Tạp chí: Việt Nam học Những phương diện văn hóa truyền thống
số 2 (516) (2015) Trang: 96-105
Tạp chí: Nghiên cứu Văn học
 


Vietnamese | English


 
 
Vui lòng chờ...