Đăng nhập
 
Tìm kiếm nâng cao
 
Tên bài báo
Tác giả
Năm xuất bản
Tóm tắt
Lĩnh vực
Phân loại
Số tạp chí
 

Bản tin định kỳ
Báo cáo thường niên
Tạp chí khoa học ĐHCT
Tạp chí tiếng anh ĐHCT
Tạp chí trong nước
Tạp chí quốc tế
Kỷ yếu HN trong nước
Kỷ yếu HN quốc tế
Book chapter
Bài báo - Tạp chí
Tập. 58, Số. 2 (2022) Trang: 221-234

Canh tác nông nghiệp bền vững đặt ra những thách thức lớn trong việc tiếp cận những ứng dụng sinh học có tính hiệu quả cao và thân thiện với môi trường. Nấm rễ nội cộng sinh (AMF) hình thành mối quan hệ với hầu hết các loài thực vật cạn và cây lúa được trồng trong điều kiện ngập nước đóng góp nhiều ý nghĩa quan trọng đối với canh tác nông nghiệp và xử lý môi trường sinh thái. Bài tổng quan về lĩnh vực nghiên cứu nấm rễ nội cộng sinh này được thực hiện nhằm tổng hợp lại tình hình nghiên cứu nấm rễ nội cộng sinh tại Việt Nam hiện nay, từ đó đề xuất các hướng nghiên cứu mới nhằm khám phá tiềm năng của AMF giúp hỗ trợ cây trồng về hấp thụ nước và dinh dưỡng khoáng trong đất cũng như hạn chế kim loại nặng, tăng cường sức chống chịu của cây trồng trong các điều kiện bất lợi của môi trường (nhiệt độ cao, nhiễm mặn, khô hạn, nghèo dinh dưỡng) thông qua đó tăng năng suất cây trồng. Cuối cùng, những tác động tích cực của AMF còn đặt ra cơ hội mới trong việc sản xuất phân bón sinh học nhằm giảm thiểu sự phụ thuộc vào phân bón hóa học trong trồng trọt.

 


Vietnamese | English


 
 
Vui lòng chờ...