Đăng nhập
 
Tìm kiếm nâng cao
 
Tên bài báo
Tác giả
Năm xuất bản
Tóm tắt
Lĩnh vực
Phân loại
Số tạp chí
 

Bản tin định kỳ
Báo cáo thường niên
Tạp chí khoa học ĐHCT
Tạp chí tiếng anh ĐHCT
Tạp chí trong nước
Tạp chí quốc tế
Kỷ yếu HN trong nước
Kỷ yếu HN quốc tế
Book chapter
Bài báo - Tạp chí
(2021) Trang: 108-116
Tạp chí: VẬN DỤNG NHỮNG ĐIỂM MỚI TRONG VĂN KIỆN ĐẠI HỘI ĐẠI BIỂU TOÀN QUỐC LẦN THỨ XIII CỦA ĐẢNG VÀO VIỆC GIẢNG DẠY LÝ LUẬN CHÍNH TRỊ Ở CÁC TRƯỜNG ĐẠI HỌC VÀ CAO ĐẲNG HIỆN NAY
(2020) Trang:
Tạp chí: Một số vấn đề khoa học xã hội và nhan văn, TP. Hồ Chí Minh, Tháng 11/2019
(2019) Trang: 797-806
Tạp chí: Một số vấn đề khoa học xã hội và nhan văn, TP. Hồ Chí Minh, Tháng 10/2018
8 (2019) Trang: 85-89
Tạp chí: Giáo dục và xã hội
Số đặc biệt 1/2019 (2019) Trang: 299-303
Tạp chí: Giáo dục và xã hội
10(254) (2019) Trang: 1-13
Tạp chí: Khoa học xã hội Tp. Hồ Chí Minh
 


Vietnamese | English


 
 
Vui lòng chờ...