Đăng nhập
 
Tìm kiếm nâng cao
 
Tên bài báo
Tác giả
Năm xuất bản
Tóm tắt
Lĩnh vực
Phân loại
Số tạp chí
 

Bản tin định kỳ
Báo cáo thường niên
Tạp chí khoa học ĐHCT
Tạp chí tiếng anh ĐHCT
Tạp chí trong nước
Tạp chí quốc tế
Kỷ yếu HN trong nước
Kỷ yếu HN quốc tế
Book chapter
Bài báo - Tạp chí
Số 25 (2013) Trang: 103-108
Tải về

Thông tin chung:

Ngày nhận: 21/11/2012

Ngày chấp nhận: 25/03/2013

 

Title:

Study on the method for fabricating MAT plates from coir fibers with and without adhesive substrate to reinforce thermoplastic composite

Từ khóa:

Tấm MAT, vật liệu composite, sợi xơ dừa

Keywords:

MAT plate, composite material, coir fiber

ABSTRACT

In this research, the method for producing flat sheets (MAT plate) from coir fibers, which was used and not used an adhesive substrate with the composite materials, was presented. Original materials are polypropylene and coir fibers, which were collected from Mo Cay district, Ben Tre province. The main equipment for the processing is hot pressure machine, Panstone, Taiwan that consists of a hydraulic press and heating press molds. The mechanical characteristics of the MAT plates, such as tensile strength, bending behavior, and impact resistance were analyzed. The results showed that this process was successful to fabricate the coir MAT plates, which can substrate to reinforce thermoplastic composite.

TóM TắT

Bài báo trình bày kết quả nghiên cứu phương pháp gia công tấm MAT xơ dừa có và không có chất kết dính với nguồn nguyên liệu là sợi xơ dừa từ huyện Mỏ Cày, tỉnh Bến Tre và nhựa polypropylen. Thiết bị chính để gia công tấm MAT là máy ép nóng Panstone, Đài Loan có bộ phận ép thuỷ lực và thiết bị gia nhiệt trên khuôn ép. Tấm MAT sau khi gia công được đánh giá thông qua cơ tính kéo, uốn và va đập của vật liệu composite gia cường từ tấm MAT trên. Kết quả cho thấy đã xây dựng thành công quy trình gia công tấm MAT từ sợi xơ dừa đạt yêu cầu gia công cho vật liệu composite.

Các bài báo khác
Số 37 (2015) Trang: 1-7
Tải về
Tập 56, Số 6 (2020) Trang: 1-8
Tải về
Số 30 (2014) Trang: 1-8
Tải về
 


Vietnamese | English


 
 
Vui lòng chờ...