Đăng nhập
 
Tìm kiếm nâng cao
 
Tên bài báo
Tác giả
Năm xuất bản
Tóm tắt
Lĩnh vực
Phân loại
Số tạp chí
 

Bản tin định kỳ
Báo cáo thường niên
Tạp chí khoa học ĐHCT
Tạp chí tiếng anh ĐHCT
Tạp chí trong nước
Tạp chí quốc tế
Kỷ yếu HN trong nước
Kỷ yếu HN quốc tế
Book chapter
Bài báo - Tạp chí
Tập 56, Số 3 (2020) Trang: 9-19
Tải về
616 (2021) Trang: 126326
Tạp chí: Colloids and Surfaces A: Physicochemical and Engineering Aspects
75 (2017) Trang: 2520-2526
Tạp chí: Water Science and Technology
53 (2014) Trang: 1242-1248
Tạp chí: Industrial and Engineering Chemistry Research
1 (2011) Trang: 13
Tạp chí: The nine Vietnam - KIT seminar
 


Vietnamese | English


 
 
Vui lòng chờ...