Đăng nhập
 
Tìm kiếm nâng cao
 
Tên bài báo
Tác giả
Năm xuất bản
Tóm tắt
Lĩnh vực
Phân loại
Số tạp chí
 

Bản tin định kỳ
Báo cáo thường niên
Tạp chí khoa học ĐHCT
Tạp chí tiếng anh ĐHCT
Tạp chí trong nước
Tạp chí quốc tế
Kỷ yếu HN trong nước
Kỷ yếu HN quốc tế
Book chapter
Bài báo - Tạp chí
Tập. 57, Số. 5 (2021) Trang: 177-184

Nấm Curvularia sp. là một trong những tác nhân quan trọng gây hại tán lá và hạt lúa, làm giảm năng suất. Do đó, nghiên cứu được thực hiện nhằm tìm ra biện pháp hiệu quả, an toàn trong việc quản lí Curvularia. Kết quả khảo sát sự đa dạng bào tử và đĩa áp của các chủng nấm Curvularia ghi nhận bốn dạng bào tử hình chữ Y, hình trứng, thẳng nhọn một đầu, hình trụ đỉnh cùn; và ba dạng đĩa áp hình chùy, hình trứng, dạng xẻ thùy. Kích thước bào tử trung bình là 4,5-11,5 x 3,5-5,2 µm. Trong ba loại dịch trích gồm tỏi, húng quế, gừng với nồng độ 2%, dịch trích tỏi và gừng cho hiệu quả ức chế in vitro sự phát triển khuẩn ty nấm Curvularia sp. Tuy nhiên, dịch trích tỏi tốt hơn dịch trích gừng trong việc duy trì hiệu quả ức chế. Trong điều kiện nhà lưới, việc xử lí dịch trích tỏi tại thời điểm 1 ngày trước và sau khi lây bệnh cho hiệu quả giảm bệnh so với đối chứng, lần lượt là 86,62% và 87,97%, cao tương đương nghiệm thức đối chứng dương (150 g/L Difenoconazole + 150 g/L Propiconazole).

 


Vietnamese | English


 
 
Vui lòng chờ...