Đăng nhập
 
Tìm kiếm nâng cao
 
Tên bài báo
Tác giả
Năm xuất bản
Tóm tắt
Lĩnh vực
Phân loại
Số tạp chí
 

Bản tin định kỳ
Báo cáo thường niên
Tạp chí khoa học ĐHCT
Tạp chí tiếng anh ĐHCT
Tạp chí trong nước
Tạp chí quốc tế
Kỷ yếu HN trong nước
Kỷ yếu HN quốc tế
Book chapter
Bài báo - Tạp chí
Tập 56, Số 5 (2020) Trang: 192-200
Tải về

Thông tin chung:

Ngày nhận bài: 01/05/2020

Ngày nhận bài sửa: 18/05/2020

Ngày duyệt đăng: 28/10/2020

 

Title:

Effects of dietary egg yolk antibody powder on the immune response and disease resistance of whiteleg shrimp (Penaeus vannamei)

Từ khóa:

Bệnh hoại tử gan tụy cấp tính, kháng thể lòng đỏ trứng gà IgY,  tôm thẻ chân trắng, Vibrio parahaemolyticus

Keywords:

Acute hepatopancreatic necrosis disease, IgY egg yolk powder, Vibrio parahaemolyticus, whiteleg shrimp

ABSTRACT

The study was carried out to evaluate the effect of IgY egg yolk powders (IgY) in the resistance to Vibrio parahaemolyticus, causative agent of acute hepatopancreatic necrosis disease of whiteleg shrimp (Penaeus vannamei). Immune parameters and survival rate of shrimp were evaluated after being challenge. The experiment consisted of four treatments: negative control treatment; positive control treatment; IgYA 0.5% treatment; and IgYB 0.5% treatment. The experiment recorded that the cumulative mortality rate of shrimp in negative control treatment (1.11%) and IgYB 0.5% supplementation treatment (21.1%) was lowest and significant difference (p<0.05) compared to positive control treatment (52.22%) and IgYB 0.5% supplementation treatment (45.56%). The immune indices (total hemocyte count, differential hemocyte count and phenoloxidase activity) were increased in the IgYB 0.5% supplementation treatment and significantly difference compared to other treatments (p<0.05). Results showed that diet supplementation of IgYB 0.5% can improve the survival rate and induce the immune response of whiteleg shrimp after being challenged with V. parahaemolyticus.

TÓM TẮT

Nghiên cứu được thực hiện nhằm tìm hiểu ảnh hưởng của việc bổ sung kháng thể lòng đỏ trứng gà (IgY) lên khả năng kháng Vibrio parahaemolyticus, tác nhân gây bệnh hoại tử gan tụy cấp tính (Acute hepatopancreatic necrosis disease - AHPND) trên tôm thẻ chân trắng. Nghiên cứu đánh giá các chỉ tiêu miễn dịch và tỉ lệ sống của tôm sau khi thí nghiệm cảm nhiễm. Thí nghiệm bao gồm 4 nghiệm thức: đối chứng âm; đối chứng dương; nghiệm thức IgYA 0,5% và nghiệm thức IgYB 0,5%. Kết quả thí nghiệm ghi nhận tỉ lệ chết tích lũy của tôm ở nghiệm thức đối chứng âm (1,11%) và tôm ở nghiệm thức IgYB 0,5% (21,11%) thấp nhất và khác biệt có ý nghĩa thống kê (p<0,05) so với nghiệm thức đối chứng dương (52,22%) và nghiệm thức bổ sung IgYA 0,5% (45,56%). Một số chỉ tiêu miễn dịch của tôm bao gồm tổng tế bào máu, định loại bạch cầu và hoạt tính phenoloxidase ở nghiệm thức bổ sung IgYB 0,5% gia tăng khác biệt có ý nghĩa thống kê (p<0,05) so với các nghiệm thức còn lại. Tóm lại, chế độ cho ăn có bổ sung IgYB 0,5% giúp cải thiện tỉ lệ sống và tăng cường miễn dịch ở tôm thẻ chân trắng khi cảm nhiễm với V. parahaemolyticus.

Trích dẫn: Trần Thị Tuyết Hoa, Lê Quốc Việt, Trần Thị Mỹ Duyên, Trần Nguyễn Duy Khoa, Trần Ngọc Hải và Ahn Hyeong Chul, 2020. Ảnh hưởng của chế độ cho ăn kháng thể lòng đỏ trứng gà lên đáp ứng miễn dịch và khả năng đề kháng bệnh của tôm thẻ chân trắng (Penaeus vannamei). Tạp chí Khoa học Trường Đại học Cần Thơ. 56(5B): 193-200.

Các bài báo khác
Số Thủy sản 2014 (2014) Trang: 1-6
Tải về
Số 17a (2011) Trang: 1-8
Tải về
Số 36 (2015) Trang: 107-115
Tải về
Số 46 (2016) Trang: 111-117
Tải về
Số 35 (2014) Trang: 121-127
Tải về
Số 22c (2012) Trang: 129-135
Tải về
Số 32 (2014) Trang: 130-135
Tải về
Tập 56, Số CĐ Thủy sản (2020) Trang: 170-178
Tải về
Tập 54, Số CĐ Thủy sản (2018) Trang: 187-194
Tải về
Số 25 (2013) Trang: 9-16
Tải về
Nguyễn Thanh Phương, Bùi Thị Bích Hằng, Bùi Minh Tâm (2021) Trang: 68-92
Tạp chí: Kỹ thuật sản xuất giống và ương cá tra (Pangasianodon hypophthalmus) cải tiến
(2011) Trang: 68
Tạp chí: The 9th Asian Fisheries and Aquaculture Forum, Shanghai-China, 21-25 April 2011
(2014) Trang: 218
Tạp chí: The 9th Symposium on Diseases in Asian Aquaculture, Hochiminh - Vietnam- 24-28 November, 2014
(2014) Trang: 63
Tạp chí: AQUACULTURE AND ENVIRONMENT: A focus in the Mekong Delta, Viet Nam, April 3-5, 2014, Can Thi University, Can Tho city, Viet Nam
 


Vietnamese | English


 
 
Vui lòng chờ...