Đăng nhập
 
Tìm kiếm nâng cao
 
Tên bài báo
Tác giả
Năm xuất bản
Tóm tắt
Lĩnh vực
Phân loại
Số tạp chí
 

Bản tin định kỳ
Báo cáo thường niên
Tạp chí khoa học ĐHCT
Tạp chí tiếng anh ĐHCT
Tạp chí trong nước
Tạp chí quốc tế
Kỷ yếu HN trong nước
Kỷ yếu HN quốc tế
Book chapter
Bài báo - Tạp chí
Số 50 (2017) Trang: 1-5
Tải về

Thông tin chung:

Ngày nhận bài: 11/03/2017

Ngày nhận bài sửa: 03/04/2017

Ngày duyệt đăng: 27/06/2017

 

Title:

Synthesis of non-ionic surfactant N,N-dihydroxyethyl alkanamide

Từ khóa:

Chất hoạt động bề mặt, dialkanolamides, oleic acid

Keywords:

Dialkanolamides, oleic acid, surfactants

ABSTRACT

Fatty acid based dialkanolamides or carbon-carbon double bond side chains modified with polar groups (dihydroxy) have been known to possess good surface activities. Treating methyl oleate with diethanolamine at elevated temperature has led to the formation of N,N-dihydroxyethyloleamide in good yield. Upon oxidation using HCOOH/H2O2 system, the carbon-carbon double bonds on methyl oleate hydrocarbon side chain were successfully epoxidized and subsequently underwent ring opening to form the corresponding dihydroxystearate product. This compound was then directly treated with diethanolamine to afford the desired 9,10-dihydroxy-N,N-dihydroxyethyl octadecanamide in good yield.

TÓM TẮT

Các loại dialkanolamide béo hay mạch carbon được biến tính với các nhóm phân cực (dihydroxy) được dự đoán sẽ ảnh hưởng đến hoạt tính bề mặt của chất hoạt động bề mặt dialkanolamide, là những chất hoạt động bề mặt rất tốt. Khi cho methyl oleate phản ứng với diethanolamine ở nhiệt độ cao, N,N-dihydroxyethyloleamide được tạo thành với hiệu suất cao. Bằng phản ứng oxy hóa sử dụng hệ HCOOH/H2O2, các vị trí C=C trên khung sườn carbon của methyl oleate đã được epoxy hóa và tiếp theo là mở vòng epoxy tạo ra sản phẩm dihydroxy stearate. Hỗn hợp này sau đó được cho phản ứng trực tiếp với diethanolamine tạo ra sản phẩm 9,10-dihydroxy-N,N-dihydroxyethyloctadecanamide với hiệu suất rất tốt.

Trích dẫn: Bùi Thị Bửu Huê, Từ Thị Kim Cúc và Khưu Lê Hải Yến, 2017. Tổng hợp chất hoạt động bề mặt không ion N,N dihydroxyethyl alkanamides. Tạp chí Khoa học Trường Đại học Cần Thơ. 50a: 1-5.

Các bài báo khác
Số 10 (2008) Trang: 1-5
Tải về
Vol. 54, No. 8 (2018) Trang: 138-142
Tải về
Số 36 (2015) Trang: 36-41
Tải về
Số 52 (2017) Trang: 6-11
Tải về
Số 53 (2017) Trang: 74-81
Tải về
Volume 620, Number 1 (2019) Trang: DOI: 10.1088/1757-899X/620/1/012012
Tạp chí: IOP Conference Series: Materials Science and Engineering
1 (2013) Trang: 1
Tạp chí: Conference preceeding The 3rd Analytica Vietnam Conference 2013.
50 (2012) Trang: 105
Tạp chí: Tạp chí Hóa học (Viện KHCN Việt Nam), 2012, 50 (5A) 105-108.
 


Vietnamese | English


 
 
Vui lòng chờ...