Đăng nhập
 
Tìm kiếm nâng cao
 
Tên bài báo
Tác giả
Năm xuất bản
Tóm tắt
Lĩnh vực
Phân loại
Số tạp chí
 

Bản tin định kỳ
Báo cáo thường niên
Tạp chí khoa học ĐHCT
Tạp chí tiếng anh ĐHCT
Tạp chí trong nước
Tạp chí quốc tế
Kỷ yếu HN trong nước
Kỷ yếu HN quốc tế
Book chapter
Bài báo - Tạp chí
Số 52 (2017) Trang: 6-11
Tải về

Thông tin chung:

Ngày nhận bài: 13/03/2017
Ngày nhận bài sửa: 24/03/2017

Ngày duyệt đăng: 30/10/2017

 

Title:

Synthesis of catfish fat based materials and application in formulating pesticide emulsifiable concentrate (EC)

Từ khóa:

Chất hoạt động bề mặt, chế phẩm bảo vệ thực vật, dialkanolamides, mỡ cá basa

Keywords:

Catfish fat, dialkanolamides, insecticide formulations, surfactants

ABSTRACT

Treating catfish fat based methyl esters with diethanolamine at elevated temperature has led to the formation of a mixture of N,N-bis(hydroxyethyl)carboxamide (44.31 %), exccess of methyl esters (28.38 %) and diethanolamine (22.13 %) and undetermined components (5.18 %). This mixture was then used as materials for production of emulsifiable concentrate (EC) formulation with abamectin and α-cypermethrin as active ingredients. In addition, catfish fat based methyl esters were used to partly substitute for xylene as solvent in the formulations. The prepared EC formulations meet all required standards according to TCVN 9475:2012 for abamectin and TCVN 8752:2014 for α-cypermerthrin. These EC formuations showed as good activity as the commercial abamectin- and α-cypermethrin-containing EC insecticide formulations against Rice leaf folder (Cnaphalocrosis medinalis G).

TÓM TẮT

Khi cho hỗn hợp methyl ester tổng hợp từ mỡ cá tra, cá basa phản ứng với diethanolamine ở nhiệt độ cao tạo ra hỗn hợp gồm N,N-bis(hydroxyethyl)carboxamide (44,31 %), lượng dư methyl esters (28,38 %) và diethanolamine (22,13 %), và tạp chất (5,18 %). Hỗn hợp này được sử dụng làm nguyên liệu để phối chế ra loại chế phẩm bảo vệ thực vật dạng nhũ dầu EC chứa hoạt chất abamectin và α-cypermerthrin. Sản phẩm methyl ester tổng hợp từ mỡ cá tra, cá basa cũng được dùng thay thế một phần xylene trong công thức phối trộn. Các chế phẩm EC phối chế được đáp ứng tiêu chuẩn chất lượng Việt Nam theo TCVN 9475:2012 cho trường hợp abamectin và TCVN 8752:2014 cho trường hợp α-cypermerthrin. Kết quả thử nghiệm trên đồng ruộng cho thấy các loại chế phẩm EC điều chế được thể hiện hoạt tính diệt trừ sâu cuốn lá tốt tương đương các thuốc trên thị trường chứa cùng hoạt chất.

Trích dẫn: Bùi Thị Bửu Huê, Nguyễn Quốc Châu Thanh, Nguyễn Thị Phong Lan và Khưu Lê Hải Yến, 2017. Tổng hợp chất hoạt động bề mặt không ion diethanolamide từ mỡ cá tra, cá basa và ứng dụng trong phối chế chế phẩm bảo vệ thực vật dạng nhũ dầu EC. Tạp chí Khoa học Trường Đại học Cần Thơ. 52a: 6-11.

Các bài báo khác
Số 50 (2017) Trang: 1-5
Tải về
Số 10 (2008) Trang: 1-5
Tải về
Vol. 54, No. 8 (2018) Trang: 138-142
Tải về
Số 36 (2015) Trang: 36-41
Tải về
Số 53 (2017) Trang: 74-81
Tải về
Volume 620, Number 1 (2019) Trang: DOI: 10.1088/1757-899X/620/1/012012
Tạp chí: IOP Conference Series: Materials Science and Engineering
1 (2013) Trang: 1
Tạp chí: Conference preceeding The 3rd Analytica Vietnam Conference 2013.
50 (2012) Trang: 105
Tạp chí: Tạp chí Hóa học (Viện KHCN Việt Nam), 2012, 50 (5A) 105-108.
 


Vietnamese | English


 
 
Vui lòng chờ...