Đăng nhập
 
Tìm kiếm nâng cao
 
Tên bài báo
Tác giả
Năm xuất bản
Tóm tắt
Lĩnh vực
Phân loại
Số tạp chí
 

Bản tin định kỳ
Báo cáo thường niên
Tạp chí khoa học ĐHCT
Tạp chí tiếng anh ĐHCT
Tạp chí trong nước
Tạp chí quốc tế
Kỷ yếu HN trong nước
Kỷ yếu HN quốc tế
Book chapter
Bài báo - Tạp chí
Tập 55, Số 3 (2019) Trang: 1-8
Tải về

Thông tin chung:

Ngày nhận bài: 12/04/2019
Ngày nhận bài sửa: 18/05/2019

Ngày duyệt đăng: 27/06/2019

 

Title:

Synthesis and investigation into the catalytic activity of ZIF-67 for rhodamine B degradation in presence of peroxymonosulfate

Từ khóa:

Phân hủy, rhodamine B, tổng hợp, xúc tác, ZIF-67

Keywords:

Catalyst, degradation, rhodamine B, synthesis, ZIF-67

ABSTRACT

Cobalt based-zeolitic imidazolate framework (ZIF-67) is one group of metal organic frameworks (MOFs) and has been well-known as a material, which has the most outstanding physicochemical properties, has been applied to various fields. In this study, ZIF-67 was synthesized and analyzed by X-ray powder diffraction (PXRD), scanning electron microscope (SEM), fourier-transform infrared spectroscopy (FT-IR) and thermal gravimetric analysis (TGA). The catalyst activity of ZIF-67 was investigated into rhodamine B (RhB) degradation in presence of peroxymonosulfate (PMS). ZIF-67 was a potent catalyst with high activity which had RhB removal efficiency reach of 100% when pH 3, temperature 35oC, RhB concentration 50 ppm, ratio of ZIF-67 to PMS 1:8. The efficiency on RhB degradation still maintained over 99% and its structure was remained unchanged after a triple use.

TÓM TẮT

Vật liệu khung hữu cơ cấu trúc zeolite tâm cobalt (ZIF-67) là một nhóm của vật liệu khung hữu cơ kim loại (MOFs) và được biết đến như một trong những loại vật liệu có những tính chất hóa lý ưu việt và được ứng dụng trong nhiều lĩnh vực. Trong nghiên cứu này, ZIF-67 được tổng hợp và phân tích cấu trúc bằng nhiễu xạ tia X dạng bột (PXRD), kính hiển vi điện tử quét (SEM), phổ hồng ngoại (FT-IR) và nhiệt trọng lượng (TGA). Hoạt tính xúc tác của ZIF-67 cũng được nghiên cứu thông qua sự phân hủy rhodamine B (RhB) với sự hiện diện của PMS (peroxymonosulfate).  ZIF-67 cho hoạt tính xúc tác tốt với hiệu suất phân hủy RhB đạt 100% với điều kiện tối ưu tại pH 3, nhiệt độ 35oC, nồng độ RhB 50 ppm và tỉ lệ ZIF-67:PMS 1:8. Hiệu suất phân hủy duy trì trên 99% qua ba lần sử dụng mà cấu trúc gần như không thay đổi.

Trích dẫn: Đặng Huỳnh Giao, Võ Thanh Phúc, Tạ Kiều Anh, Phạm Văn Toàn và Phạm Quốc Yên, 2019. Tổng hợp và nghiên cứu hoạt tính xúc tác phân hủy rhodamine B của vật liệu ZIF-67 dưới sự hiện diện của peroxymonosulfate. Tạp chí Khoa học Trường Đại học Cần Thơ. 55(3A): 1-8.

Các bài báo khác
Tập 55, Số 2 (2019) Trang: 1-8
Tải về
349 (2011) Trang: 28
Tạp chí: Molecular Catalysis A: Chemical
1 (2011) Trang: 18
Tạp chí: 18th Regional Symposium on Chemical Engineering
 


Vietnamese | English


 
 
Vui lòng chờ...