Đăng nhập
 
Tìm kiếm nâng cao
 
Tên bài báo
Tác giả
Năm xuất bản
Tóm tắt
Lĩnh vực
Phân loại
Số tạp chí
 

Bản tin định kỳ
Báo cáo thường niên
Tạp chí khoa học ĐHCT
Tạp chí tiếng anh ĐHCT
Tạp chí trong nước
Tạp chí quốc tế
Kỷ yếu HN trong nước
Kỷ yếu HN quốc tế
Book chapter
Bài báo - Tạp chí
Số 45 (2016) Trang: 43-51
Tải về

Thông tin chung:

Ngày nhận: 18/12/2015

Ngày chấp nhận: 29/08/2016

 

Title:

Automatic clean sprout nursery system

Từ khóa:

Máy ươm rau mầm, máy trồng rau sạch tự động, rau sạch…

Keywords:

Sprout nursery machine, automatic machine clean vegetable, fresh vegetable…

 

ABSTRACT

Sprouts are clean agricultural products that provide nutrients for the human body development and help to prevent diseases. “The automatic clean sprouts nursery system” can be used to automatically sprout different types of vegetables while ensuring the quality of the sprouts, reducing the harvest time and the labor effort. To build an effective model of sprout nursery system, the ideal parameters of the environment for each type of vegetable sprouts should be known so that the sprout nursery system can be designed to simulate such environment and follow a reasonable watering process. The system is capable of fully automatic operation with temperature and humidity reserved or can be set operating modes by the user in real time.

TÓM TẮT

Rau mầm là sản phẩm nông nghiệp sạch cung cấp nhiều dưỡng chất rất cần thiết cho sự phát triển cơ thể con người và góp phần ngăn ngừa bệnh tật. “Hệ thống ươm rau mầm sạch tự động đa năng” có thể ươm tự động được nhiều loại rau mầm sạch khác nhau với chất lượng đảm bảo và rút ngắn thời gian thu hoạch, giảm công sức lao động. Để xây dựng mô hình ươm rau mầm hoạt động hiệu quả cần phải nắm rõ các thông số về môi trường sinh trưởng lý tưởng của từng loại rau mầm để từ đó thiết kế hệ điều khiển tự động có thể điều khiển giả lập môi trường sinh trưởng nhân tạo và qui trình tưới nước hợp lý cho rau mầm. Hệ thống có khả năng hoạt động hoàn toàn tự động theo nhiệt độ và độ ẩm môi trường được thiết lập sẵn hoặc hoạt động theo chu trình do người dùng thiết lập theo thời gian thực. Hệ thống được thiết kế mở cho phép người dùng có thể sử dụng mô hình này để làm thí nghiệm trong giảng dạy thực hành ươm mầm hoặc thực nghiệm một số loại rau mầm mới đang nghiên cứu.

Trích dẫn: Trần Hữu Danh, Đặng Trâm Anh, Nguyễn Thanh Tài và Lê Nhựt Linh, 2016. Hệ thống ươm rau mầm sạch tự động. Tạp chí Khoa học Trường Đại học Cần Thơ. 45a: 43-51.

Các bài báo khác
Tập 55, Số 3 (2019) Trang: 18-26
Tải về
Số 52 (2017) Trang: 46-53
Tải về
1 (2013) Trang: 165
Tác giả: Trần Hữu Danh
Tạp chí: Kỷ yếu hội nghị khoa Công Nghệ
 


Vietnamese | English


 
 
Vui lòng chờ...