Đăng nhập
 
Tìm kiếm nâng cao
 
Tên bài báo
Tác giả
Năm xuất bản
Tóm tắt
Lĩnh vực
Phân loại
Số tạp chí
 

Bản tin định kỳ
Báo cáo thường niên
Tạp chí khoa học ĐHCT
Tạp chí tiếng anh ĐHCT
Tạp chí trong nước
Tạp chí quốc tế
Kỷ yếu HN trong nước
Kỷ yếu HN quốc tế
Book chapter
Bài báo - Tạp chí
Tập 55, Số 3 (2019) Trang: 18-26
Tải về

Thông tin chung:

Ngày nhận bài: 14/11/2018
Ngày nhận bài sửa: 24/11/2018

Ngày duyệt đăng: 27/06/2019

 

Title:

Design of long-jump evaluation system using image processing techniques

Từ khóa:

Phương pháp đo khoảng cách, Phân đoạn ảnh, Webcam Logitech C920, Xử lí ảnh dùng MatLab

Keywords:

Image Processing using Matlab, Method of determining distance, Photo segment, Webcam Logitech C920

ABSTRACT

Nowadays, the applications of science and technology into teaching, research and production in the real life has become a popular trend. The entrance exams of sport aptitude for physical education at Cantho University (CTU) have been used mainly hand crafted instruments. However, these instruments does not guarantee the objectivity and fairness to candidates. Wishing to create a better device with the monitor and identify achievement system for longjump at the input of physical education CTU, Researchers use the Logitech C920 Webcam to take pictures and use image processing techniques to design models for far-jumping performance system. The equipment utilized  to build this system was specialized, low cost and operated by a computer-controlled software to ensure the objectivity and accuracy in evaluating the achievements of  candidates.

TÓM TẮT

Ứng dụng khoa học kỹ thuật vào trong giảng dạy, nghiên cứu sản xuất và trong đời sống đang trở nên phổ biến hiện nay. Tuyển sinh năng khiếu thể dục thể thao môn nhảy xa tại chỗ cho Bộ môn Giáo dục thể chất tại Trường Đại học Cần Thơ lâu nay sử dụng những thiết bị xác định thành tích chủ yếu bằng thủ công đo bằng tay và mang tính chủ quan của người đo. Công việc này ít nhiều chưa đảm bảo tính khách quan và công bằng cho thí sinh. Với mong muốn tạo ra thiết bị có hệ thống giám sát và kiểm tra nội dung thi năng khiếu bật xa tại chỗ đầu vào ngành Giáo dục thể chất tại trường Đại học Cần Thơ (ĐHCT), chúng tôi đã sử dụng Webcam Logitech C920 để chụp ảnh và sử dụng kỹ thuật xử lí ảnh để thiết kế hệ thống đo thành tích bật nhảy tại chỗ. Những thiết bị dùng để thiết kế hệ thống này có tính chuyên dụng, chi phí thấp và được vận hành bằng phần mềm điều khiển trên máy tính đảm bảo tính khách quan và chính xác trong việc xác định thành tích cho các thí sinh.

Trích dẫn: Trần Hữu Danh, Lê Quang Anh, Lương Vinh Quốc Danh, Trần Thế Bình, Trần Bá Huy, Huỳnh Thanh Vũ, Trần Thanh Quang, Nguyễn Minh Luân, Nguyễn Thái Sơn và Bùi Văn Hữu, 2019. Thiết kế hệ thống đo thành tích bật nhảy tại chỗ sử dụng kỹ thuật xử lí ảnh. Tạp chí Khoa học Trường Đại học Cần Thơ. 55(3A): 18-26.

Các bài báo khác
Số 45 (2016) Trang: 43-51
Tải về
Số 52 (2017) Trang: 46-53
Tải về
1 (2013) Trang: 165
Tác giả: Trần Hữu Danh
Tạp chí: Kỷ yếu hội nghị khoa Công Nghệ
 


Vietnamese | English


 
 
Vui lòng chờ...