Đăng nhập
 
Tìm kiếm nâng cao
 
Tên bài báo
Tác giả
Năm xuất bản
Tóm tắt
Lĩnh vực
Phân loại
Số tạp chí
 

Bản tin định kỳ
Báo cáo thường niên
Tạp chí khoa học ĐHCT
Tạp chí tiếng anh ĐHCT
Tạp chí trong nước
Tạp chí quốc tế
Kỷ yếu HN trong nước
Kỷ yếu HN quốc tế
Book chapter
Bài báo - Tạp chí
Số Nông nghiệp 2016 (2016) Trang: 23-25
Tải về

Thông tin chung:

Ngày nhận: 05/08/2016

Ngày chấp nhận: 25/10/2016

 

Title:

Seroprevalence of Newcastle and Gumboro disease virus in backyard chickens in Thong Hoa commune, Cau Ke district, Tra Vinh province

Từ khóa:

Newcastle, Gumboro, Thông Hòa, Trà Vinh

Keywords:

Newcastle, Gumboro, Thong Hoa, Tra Vinh

ABSTRACT

An investigation on serology was carried out to survey the prevalence of Newcastle and Gumboro disease virus infection in backyard chickens in Thong Hoa. A total of 93 serum samples were collected from these unvaccinated backyard chickens and screened for evidence of antibodies to Newcastle and Gumboro disease virus. Haemagglutination inhibition (HI) and ELISA tests were used to detect antibodies to Newcastle and Gumboro virus, respectively. Out of the 93 serum samples, 72 (77.4%) had antibodies against the Newcastle disease virus. Overall seroprevalence for Gumboro virus was 68.8% while the prevalence of 54.8% was obtained for both Newcastle and Gumboro virus infection. The study reveals that Newcastle and Gumboro virus circulated among chickens.

TÓM TẮT

Nghiên cứu huyết thanh học được thực hiện nhằm khảo sát tỷ lệ nhiễm virus Newcastle và Gumboro trên gà thả vườn ở xã Thông Hòa. Tổng số mẫu huyết thanh được thu thập là 93, các mẫu được lấy từ gà chưa tiêm phòng vắc xin để kiểm tra kháng thể. Kháng thể kháng virus Newcastle được kiểm tra qua xét nghiệm ức chế ngưng kết hồng cầu (HI) và kháng thể kháng virus Gumboro được kiểm tra bằng xét nghiệm ELISA. Trong tổng số 93 mẫu huyết thanh có 72 (77.4%) mẫu dương tính với kháng thể kháng virus Newcastle. Tỷ lệ nhiễm virus Gumboro là 68.8%, trong khi đó tỷ lệ nhiễm ghép Newcastle và Gumboro là 54.8%. Nghiên cứu cho thấy có sự lưu hành của virus Newcastle và Gumboro trên đàn gà khảo sát.

Trích dẫn: Huỳnh Ngọc Trang, Hồ Thị Việt Thu, Bùi Thị Lê Minh, Chưởng Thị Cẩm Vân và Nhan Thanh Thiện, 2016. Khảo sát tỷ lệ nhiễm virus Newcastle và Gumboro trên gà thả vườn ở xã Thông Hòa thuộc huyện Cầu Kè, tỉnh Trà Vinh. Tạp chí Khoa học Trường Đại học Cần Thơ. Số chuyên đề: Nông nghiệp (Tập 2): 23-25.

Các bài báo khác
Số 40 (2015) Trang: 52-56
Tải về
(2013) Trang: 199
Tạp chí: The 7th Tephinet Biregion Scientific Conference advancing public Health for countr development, Danang, 12-14 November, 2013
 


Vietnamese | English


 
 
Vui lòng chờ...