Đăng nhập
 
Tìm kiếm nâng cao
 
Tên bài báo
Tác giả
Năm xuất bản
Tóm tắt
Lĩnh vực
Phân loại
Số tạp chí
 

Bản tin định kỳ
Báo cáo thường niên
Tạp chí khoa học ĐHCT
Tạp chí tiếng anh ĐHCT
Tạp chí trong nước
Tạp chí quốc tế
Kỷ yếu HN trong nước
Kỷ yếu HN quốc tế
Book chapter
Bài báo - Tạp chí
Tập. 58, Số. 3 (2022) Trang: 170-175

Khảo sát tỷ lệ nhiễm virus gây bệnh Marek (MDV) trên các đàn gà thả vườn đã được thực hiện ở thành phố Cần Thơ. Tổng số 353 mẫu nang lông được thu thập từ 50 đàn gà chưa tiêm vaccine phòng bệnh Marek ở các huyện Phong Điền, Cờ Đỏ, Thới Lai và Vĩnh Thạnh. Việc xác định gà nhiễm MDV được thực hiện bằng kỹ thuât PCR để phát hiện gen Meq đặc hiệu của MDV serotype 1. Kết quả nghiên cứu cho thấy có 26/353 mẫu nhiễm MDV chiếm 7,37%. Tỷ lệ nhiễm MDV trên gà ở huyện Phong Điền là cao nhất với 16,07%, kế đến là ở các huyện Cờ Đỏ (8,60%), Thới Lai (5,43%) và Vĩnh Thạnh (3,57%); có sự khác biệt có ý nghĩa về tỷ lệ nhiễm MDV trên gà giữa các huyện Phong Điền, Thới Lai và Vĩnh Thạnh (P<0,05). Tỷ lệ nhiễm MDV trên giống gà nòi (11,58%) cao hơn gà lai (6,17%). Tỷ lệ nhiễm MDV trên gà giữa các độ tuổi khác biệt không có ý nghĩa thống kê. Kết quả nghiên cứu chứng minh có sự hiện diện của MDV trên gà ở các huyện khảo sát.

Các bài báo khác
Số Nông nghiệp 2016 (2016) Trang: 23-25
Tải về
Số 40 (2015) Trang: 52-56
Tải về
(2013) Trang: 199
Tạp chí: The 7th Tephinet Biregion Scientific Conference advancing public Health for countr development, Danang, 12-14 November, 2013
 


Vietnamese | English


 
 
Vui lòng chờ...