Đăng nhập
 
Tìm kiếm nâng cao
 
Tên bài báo
Tác giả
Năm xuất bản
Tóm tắt
Lĩnh vực
Phân loại
Số tạp chí
 

Bản tin định kỳ
Báo cáo thường niên
Tạp chí khoa học ĐHCT
Tạp chí tiếng anh ĐHCT
Tạp chí trong nước
Tạp chí quốc tế
Kỷ yếu HN trong nước
Kỷ yếu HN quốc tế
Book chapter
Bài báo - Tạp chí
Số 24b (2012) Trang: 64-71
Tác giả: Nguyễn Kim Châu
Tải về
Tập 55, Số 2 (2019) Trang: 72-77
Tác giả: Nguyễn Kim Châu
Tải về
598 (2021) Trang: 3-12
Tác giả: Nguyễn Kim Châu
Tạp chí: Tạp chí Nghiên cứu văn học
17 (2020) Trang: 623- 632
Tác giả: Nguyễn Kim Châu
Tạp chí: Tạp chí Khoa học
1 (2020) Trang: 90- 100
Tác giả: Nguyễn Kim Châu
Tạp chí: Tạp chí Nghiên cứu văn học
1 (2020) Trang: 21-29
Tác giả: Nguyễn Kim Châu
Tạp chí: Tạp chí Lý luận phê bình văn học- nghệ thuật
1 (2020) Trang: 39-45
Tác giả: Nguyễn Kim Châu
Tạp chí: Tạp chí Lý luận phê bình văn học- nghệ thuật
số 7 (569) (2019) Trang: 22- 30
Tác giả: Nguyễn Kim Châu
Tạp chí: Tạp chí Nghiên cứu văn học
(2017) Trang: 123- 140
Tác giả: Nguyễn Kim Châu
Tạp chí: Phê bình sinh thái- tiếng nói bản địa tiếng nói toàn cầu- Hà Nội tháng 12- 2017
số 2 (2018) Trang: 11- 16
Tác giả: Nguyễn Kim Châu
Tạp chí: Lý luận phê bình văn học nghệ thuật
2-2017 (2017) Trang: 79-86
Tác giả: Nguyễn Kim Châu
Tạp chí: Tạp chí Nghiên cứu văn học
(2015) Trang: 454- 464
Tác giả: Nguyễn Kim Châu
Tạp chí: Hội thảo Khoa học kỷ niệm 250 năm năm sinh Nguyễn Du do Trường ĐH KHXH&NV TP HCM tổ chức tại TP Hồ Chí Minh ngày 25.12 năm 2015
(2016) Trang: 296- 305
Tác giả: Nguyễn Kim Châu
Tạp chí: Những vấn đề văn học và ngôn ngữ Nam bộ- Trường ĐH KHXH&NV TPHCM và trường ĐH Thủ Dầu Một
8 (250) (2016) Trang: 10- 15
Tác giả: Nguyễn Kim Châu
Tạp chí: Ngôn ngữ và đời sống
2/2014 (150) (2014) Trang: 52-59
Tác giả: Nguyễn Kim Châu
Tạp chí: Nghiên cứu Trung Quốc
8-2015 (2015) Trang: 121- 133
Tác giả: Nguyễn Kim Châu
Tạp chí: Tạp chí nghiên cứu văn học
2-2015 (2015) Trang: 10- 18
Tác giả: Nguyễn Kim Châu
Tạp chí: Tạp chí nghiên cứu văn học
55 (2014) (2014) Trang: 14- 20
Tác giả: Nguyễn Kim Châu
Tạp chí: Tạp chí Khoa học ĐHSP TPHCM
03-2014 (2014) Trang: 54-64
Tác giả: Nguyễn Kim Châu
Tạp chí: Tạp chí Nghiên cứu văn học
211 (2013) Trang: 36
Tác giả: Nguyễn Kim Châu
Tạp chí: Ngôn ngữ và đời sống
 


Vietnamese | English


 
 
Vui lòng chờ...