Đăng nhập
 
Tìm kiếm nâng cao
 
Tên bài báo
Tác giả
Năm xuất bản
Tóm tắt
Lĩnh vực
Phân loại
Số tạp chí
 

Bản tin định kỳ
Báo cáo thường niên
Tạp chí khoa học ĐHCT
Tạp chí tiếng anh ĐHCT
Tạp chí trong nước
Tạp chí quốc tế
Kỷ yếu HN trong nước
Kỷ yếu HN quốc tế
Book chapter
Bài báo - Tạp chí
Tập 55, Số 2 (2019) Trang: 72-77
Tác giả: Nguyễn Kim Châu
Tải về

Thông tin chung:

Ngày nhận bài: 13/09/2018

Ngày nhận bài sửa: 20/10/2018

Ngày duyệt đăng: 25/04/2019

 

Title:

Moral values through horizontal lacquered boards and antithetical couplets in historical relics of An Giang province

Từ khóa:

Câu đối, di tích cổ, hoành phi

Keywords:

Antithetical couplet, historical relics, lacquered board

ABSTRACT

An Giang, a province in Mekong Delta which has a unique history and occupies a special geographic position, is an area where historical relics are still preserved. In these relics still exist a wide range of horizontal lacquered boards, antithetical couplets, epitaphs, ancestral tablets, etc. written in Chinese or Nom script, which are exceptionally diverse. It is very necessary to pay more attention to them and their values. This paper is aimed to figure out the moral values transmitted through horizontal lacquered boards and antithetical couplets in antique constructions and worship places of An Giang province, which are among the various buildup factors of the diverse values of these heritages.

TÓM TẮT

Với vị trí địa lý và hoàn cảnh lịch sử đặc biệt, An Giang là một trong những tỉnh ở Đồng bằng sông Cửu Long còn bảo tồn được nhiều di tích cổ và gắn liền với các di tích đó là một kho tàng hoành phi, câu đối, văn bia, bài vị, liễn thờ, sách vở,.. viết bằng chữ Hán hoặc chữ Nôm hết sức phong phú, rất cần được quan tâm khai thác các giá trị. Bài viết xác định mục đích tìm hiểu một trong những yếu tố góp phần làm nên giá trị của di sản này, đó là ý nghĩa giáo dục đạo đức, lối sống thể hiện qua nội dung của hoành phi, câu đối được sưu tầm tại các nhà cổ và các cơ sở thờ tự thuộc tỉnh An Giang.

Trích dẫn: Nguyễn Kim Châu, 2019. Ý nghĩa giáo dục đạo đức lối sống qua nội dung hoành phi, câu đối tại các di tích cổ thuộc tỉnh An Giang. Tạp chí Khoa học Trường Đại học Cần Thơ. 55(2C): 72-77.

Các bài báo khác
Số 24b (2012) Trang: 64-71
Tác giả: Nguyễn Kim Châu
Tải về
598 (2021) Trang: 3-12
Tác giả: Nguyễn Kim Châu
Tạp chí: Tạp chí Nghiên cứu văn học
17 (2020) Trang: 623- 632
Tác giả: Nguyễn Kim Châu
Tạp chí: Tạp chí Khoa học
1 (2020) Trang: 90- 100
Tác giả: Nguyễn Kim Châu
Tạp chí: Tạp chí Nghiên cứu văn học
1 (2020) Trang: 21-29
Tác giả: Nguyễn Kim Châu
Tạp chí: Tạp chí Lý luận phê bình văn học- nghệ thuật
1 (2020) Trang: 39-45
Tác giả: Nguyễn Kim Châu
Tạp chí: Tạp chí Lý luận phê bình văn học- nghệ thuật
số 7 (569) (2019) Trang: 22- 30
Tác giả: Nguyễn Kim Châu
Tạp chí: Tạp chí Nghiên cứu văn học
(2017) Trang: 123- 140
Tác giả: Nguyễn Kim Châu
Tạp chí: Phê bình sinh thái- tiếng nói bản địa tiếng nói toàn cầu- Hà Nội tháng 12- 2017
số 2 (2018) Trang: 11- 16
Tác giả: Nguyễn Kim Châu
Tạp chí: Lý luận phê bình văn học nghệ thuật
2-2017 (2017) Trang: 79-86
Tác giả: Nguyễn Kim Châu
Tạp chí: Tạp chí Nghiên cứu văn học
(2015) Trang: 454- 464
Tác giả: Nguyễn Kim Châu
Tạp chí: Hội thảo Khoa học kỷ niệm 250 năm năm sinh Nguyễn Du do Trường ĐH KHXH&NV TP HCM tổ chức tại TP Hồ Chí Minh ngày 25.12 năm 2015
(2016) Trang: 296- 305
Tác giả: Nguyễn Kim Châu
Tạp chí: Những vấn đề văn học và ngôn ngữ Nam bộ- Trường ĐH KHXH&NV TPHCM và trường ĐH Thủ Dầu Một
8 (250) (2016) Trang: 10- 15
Tác giả: Nguyễn Kim Châu
Tạp chí: Ngôn ngữ và đời sống
2/2014 (150) (2014) Trang: 52-59
Tác giả: Nguyễn Kim Châu
Tạp chí: Nghiên cứu Trung Quốc
8-2015 (2015) Trang: 121- 133
Tác giả: Nguyễn Kim Châu
Tạp chí: Tạp chí nghiên cứu văn học
2-2015 (2015) Trang: 10- 18
Tác giả: Nguyễn Kim Châu
Tạp chí: Tạp chí nghiên cứu văn học
55 (2014) (2014) Trang: 14- 20
Tác giả: Nguyễn Kim Châu
Tạp chí: Tạp chí Khoa học ĐHSP TPHCM
03-2014 (2014) Trang: 54-64
Tác giả: Nguyễn Kim Châu
Tạp chí: Tạp chí Nghiên cứu văn học
211 (2013) Trang: 36
Tác giả: Nguyễn Kim Châu
Tạp chí: Ngôn ngữ và đời sống
 


Vietnamese | English


 
 
Vui lòng chờ...