Đăng nhập
 
Tìm kiếm nâng cao
 
Tên bài báo
Tác giả
Năm xuất bản
Tóm tắt
Lĩnh vực
Phân loại
Số tạp chí
 

Bản tin định kỳ
Báo cáo thường niên
Tạp chí khoa học ĐHCT
Tạp chí tiếng anh ĐHCT
Tạp chí trong nước
Tạp chí quốc tế
Kỷ yếu HN trong nước
Kỷ yếu HN quốc tế
Book chapter
Bài báo - Tạp chí
Số 31 (2014) Trang: 52-61
Tải về

Trong bài viết này chúng tôi đề xuất xây dựng hệ thống thông tin quản lý công tác tiếp sinh viên tại một khoa đào tạo trong một trường đại học trên tinh thần ?một cửa?. Nội dung của nghiên cứu hướng đến việc giảm tải công việc cho cán bộ hành chánh ở các đơn vị đào tạo để đảm bảo hoàn thành tốt công việc, đáp ứng hệ số nhân sự theo quy định về "Chức năng, nhiệm vụ và tổ chức hoạt động của văn phòng khoa, viện, trung tâm và bộ môn trực thuộc Trường Đại học Cần Thơ". Qui trình tiếp sinh viên tại một khoa đào tạo được hệ thống hóa và mô hình hóa nhằm mục tiêu có thể tiếp nhận và giải quyết đơn sinh viên một cách trực tuyến. Các kết quả ban đầu của hệ thống đã thể hiện được những bước đi ban đầu khả quan trong quá trình nghiên cứu vấn đề một cửa trong công tác quản lý sinh viên tại một khoa đào tạo trong một trường đại học, thí điểm tại Khoa Công nghệ Thông tin & Truyền thông, Trường Đại học Cần Thơ.

Các bài báo khác
Số Công nghệ TT 2013 (2013) Trang: 47-55
Tải về
16 (2014) Trang: 66-73
Tạp chí: Hội thảo quốc gia Một số vấn đề chọn lọc về CNTT&TT @ lần thứ XVI - Đà Nẵng, 14-15/11/2013
 

CTUJoS indexed by Crossref

Vietnamese | English


BC thường niên 2018


Con số ấn tượng (VN | EN)


Bản tin ĐHCT


TCKH tiếng Việt


TCKH tiếng Anh

 
 
Vui lòng chờ...