Đăng nhập
 
Tìm kiếm nâng cao
 
Tên bài báo
Tác giả
Năm xuất bản
Tóm tắt
Lĩnh vực
Phân loại
Số tạp chí
 

Bản tin định kỳ
Báo cáo thường niên
Tạp chí khoa học ĐHCT
Tạp chí tiếng anh ĐHCT
Tạp chí trong nước
Tạp chí quốc tế
Kỷ yếu HN trong nước
Kỷ yếu HN quốc tế
Book chapter
Bài báo - Tạp chí
số 6 (2014) Trang: 43-52
Tạp chí: Khoa học Kỹ thuật thú y
Liên kết:

14.928 heo con theo mẹ và sau cai sữa tại 5 tỉnh Đồng bằng sông Cửu Long (An Giang, Bến Tre, Sóc Trăng, Vĩnh Long và thành phố Cần Thơ) đã được khảo sát để phát hiện bệnh tiêu chảy do các chủng E. coli, các chủng vi khuẩn được phân lập từ mẫu phân của số lượng heo nêu trên và dùng phản ứng ngưng kết để định týp huyết thanh. Kết quả cho thấy: - Tỷ lệ heo con mắc bệnh tiêu chảy chiếm 20,24% và tỷ lệ vi khuẩn E. coli hiện diện trong phân heo tiêu chảy là 98,32%. Tỷ lệ phân heo con tiêu chảy chứa vi khuẩn E. coli vào mùa mưa (99,49%) cao hơn mùa nắng (96,86%), nhưng tỷ lệ này không khác nhau giữa heo con theo mẹ (98,31%) và heo sau cai sữa (98,32%). E. coli hiện diện trong các mẫu nền chuồng (42,7%) cao hơn so với mẫu nước uống (5,62%) (pE.coli K88 (F4) cao nhất (16,41%), kế đến K99 (F5)(4,27%) và thấp nhất là 987P(F6)(2,56%). Các chủng ETEC  mang kháng nguyên F4 ở heo sau cai sữa (19,12%) cao hơn heo con theo mẹ (13,75%) và ngược lại,  E.coli F6 hiện diện ở heo con theo mẹ (3,95%) cao hơn heo sau cai sữa (1,15%); tỷ lệ E.coli F5 không khác nhau giữa heo con theo mẹ (4,71%) và heo sau cai sữa (3,82%).  Sự phân bố các chủng ETEC F4, F5 và F6 không phụ thuộc vào phương thức chăn nuôi. Tỷ lệ hiện diện của E.coli mang 3 kháng nguyên này ở heo nuôi trang trại lần lượt là 15,98%, 4,49% và 2,64%  và ở hộ gia đình là 17,51%, 3,70% và 2,36%. - Các chủng E.coli F4 được phân lập từ nền chuồng (23,68%) cao hơn trong nước uống (20%), ngược lại, E.coli F6  trên nền chuồng (2,63%) được phát hiện thấp hơn nhiều so với trong nước uống (20%) và chưa phát hiện thấy F5 trong môi trường. ETEC  tồn lưu trên nền chuồng và nước uống có thể là một  nguồn lây nhiễm vi khuẩn gây tiêu chảy cho heo con ở ĐBSCL. 

Các bài báo khác
Số 33 (2014) Trang: 68-77
Tải về
 


Vietnamese | English


 
 
Vui lòng chờ...