Đăng nhập
 
Tìm kiếm nâng cao
 
Tên bài báo
Tác giả
Năm xuất bản
Tóm tắt
Lĩnh vực
Phân loại
Số tạp chí
 

Bản tin định kỳ
Báo cáo thường niên
Tạp chí khoa học ĐHCT
Tạp chí tiếng anh ĐHCT
Tạp chí trong nước
Tạp chí quốc tế
Kỷ yếu HN trong nước
Kỷ yếu HN quốc tế
Book chapter
Bài báo - Tạp chí
Số 43 (2016) Trang: 10-18
Tải về

Thông tin chung:

Ngày nhận: 22/10/2015

Ngày chấp nhận: 23/05/2016

Title:

Exploiting intangible cultural heritage to develop tourism in the Mekong Delta

Từ khóa:

Di sản văn hóa, Di sản văn hóa phi vật thể, tài nguyên du lịch, Đồng bằng sông Cửu Long

Keywords:

Cultural heritage, Intangible cultural heritage, Tourism resources, MeKong Delta

ABSTRACT

Over more than 300 years of development, the Mekong Delta maintains a thickness of traditional cultural values of ethnic groups such as Kinh, Cham, Chinese, Khmer with nuances, characteristics delta's unique. The cultural heritage in the MeKong Delta has not only educated human personality but also  promoted the roles, potentials and strengths in tourism activities. The tangible cultural heritage and especially intangible cultural heritage such as type of performing arts, customs, traditions, religious beliefs, cuisine, festivals, craft villages and so on are the core elements making up the appeal and uniqueness to attract domestic and foreign tourists to the Mekong Delta. In this article, we will focus on analyzing a number of intangible cultural heritages in the MeKong Delta and propose some approaches to exploit more effectively in tourism activities, contribute to preservating and promoting intangible cultural values of the region.

TÓM TẮT

Trải qua hơn 300 năm hình thành và phát triển, Đồng bằng sông Cửu Long (ĐBSCL) hiện đang lưu giữ một bề dày giá trị văn hóa truyền thống của các dân tộc Kinh, Chăm, Hoa, Khmer với những sắc thái riêng, đặc trưng của vùng đồng bằng sông nước. Các di sản văn hóa (DSVH) ở ĐBSCL không chỉ có giá trị trong việc giáo dục tri thức, hình thành nhân cách con người mà còn đã và đang phát huy vai trò, tiềm năng, thế mạnh của mình trong hoạt động du lịch. Những DSVH, đặc biệt là DSVH phi vật thể như các loại hình trình diễn nghệ thuật, phong tục, tập quán, tôn giáo tín ngưỡng, ẩm thực, lễ hội, làng nghề... đều là những yếu tố cốt lõi tạo nên sự hấp dẫn và độc đáo để thu hút du khách trong và ngoài nước đến với ĐBSCL. Trong khuôn khổ bài viết này, chúng tôi tập trung phân tích một số DSVH phi vật thể nổi bật ở ĐBSCL và đề xuất những phương hướng nhằm khai thác có hiệu quả trong hoạt động du lịch, góp phần bảo tồn và phát huy các giá trị văn hóa phi vật thể truyền thống của địa phương.

Trích dẫn: Cao Mỹ Khanh và Nguyễn Đức Toàn, 2016. Khai thác di sản văn hóa phi vật thể tại địa phương trong phát triển du lịch ở Đồng bằng sông Cửu Long. Tạp chí Khoa học Trường Đại học Cần Thơ. 43c: 10-18.

Các bài báo khác
Số 42 (2016) Trang: 42-49
Tải về
(2015) Trang: 510-517
Tác giả: Cao Mỹ Khanh
Tạp chí: Hội thảo Du lịch thế giới lần thứ 3 “Du lịch: sự khác nhau và đa dạng hóa”, địa điểm: Trường Đại học Duy Tân cơ sở Quang Trung, K7/25 Quang Trung, Q. Hải Châu, TP. Đà Nẵng, thời gian: 20-22/11/2015
 


Vietnamese | English


 
 
Vui lòng chờ...