Đăng nhập
 
Tìm kiếm nâng cao
 
Tên bài báo
Tác giả
Năm xuất bản
Tóm tắt
Lĩnh vực
Phân loại
Số tạp chí
 

Bản tin định kỳ
Báo cáo thường niên
Tạp chí khoa học ĐHCT
Tạp chí tiếng anh ĐHCT
Tạp chí trong nước
Tạp chí quốc tế
Kỷ yếu HN trong nước
Kỷ yếu HN quốc tế
Book chapter
Bài báo - Tạp chí
(2015) Trang: 510-517
Tác giả: Cao Mỹ Khanh
Tạp chí: Hội thảo Du lịch thế giới lần thứ 3 “Du lịch: sự khác nhau và đa dạng hóa”, địa điểm: Trường Đại học Duy Tân cơ sở Quang Trung, K7/25 Quang Trung, Q. Hải Châu, TP. Đà Nẵng, thời gian: 20-22/11/2015
Liên kết:

Kiên Giang là địa phương có nhiều tiềm năng để phát triển du lịch biển đảo, có vai trò quan trọng đối với phát triển du lịch vùng Đồng bằng sông Cửu Long (ĐBSCL) nói riêng và du lịch Việt Nam nói chung. Chính vì vậy, ngay từ Chiến lược phát triển du lịch Việt Nam giai đoạn 2001 - 2010, khu vực Rạch Giá - Hà Tiên - Phú Quốc được xác định là 01 trong 07 địa bàn trọng điểm phát triển của du lịch Việt Nam. Ở địa bàn trọng điểm này, dải ven biển Hà Tiên - Kiên Lương có vai trò quan trọng bởi đây là nơi tập trung nhiều tài nguyên du lịch có giá trị. Tuy nhiên sự phát triển du lịch ở nơi đây chưa thực sự hiệu quả và tồn tại nhiều hạn chế, yếu kém. Điều này đã ảnh hưởng nhất định đến các mục tiêu phát triển du lịch của Kiên Giang nói riêng và ĐBSCL nói chung. Trên cơ sở phân tích tiềm năng, bài viết đưa ra một số vấn đề về thực trạng khai thác và đề xuất các giải pháp để phát triển du lịch dải ven biển Hà Tiên - Kiên Lương trong thời gian tới.

Các bài báo khác
Số 43 (2016) Trang: 10-18
Tải về
Số 42 (2016) Trang: 42-49
Tải về
 


Vietnamese | English


 
 
Vui lòng chờ...