Đăng nhập
 
Tìm kiếm nâng cao
 
Tên bài báo
Tác giả
Năm xuất bản
Tóm tắt
Lĩnh vực
Phân loại
Số tạp chí
 

Bản tin định kỳ
Báo cáo thường niên
Tạp chí khoa học ĐHCT
Tạp chí tiếng anh ĐHCT
Tạp chí trong nước
Tạp chí quốc tế
Kỷ yếu HN trong nước
Kỷ yếu HN quốc tế
Book chapter
Bài báo - Tạp chí
(2015) Trang: 55
Tạp chí: 40th National Conference on the Theoretical Physics and 3rd International Workshop on the Theoretical and Computational Physics
Liên kết:

Anatase and rutile TiO2 surfaces have been investigated with a computationally efficient semiempirical tight binding method: self-consistent-charge density functional tight binding (SCC-DFTB). SCC-DFTB predicts a band gap of  anatase TiO2 surface of 2.3 eV comparing with one of rutile TiO2 surface of  1.9 eV. The OH group has been found when hydrogen adsorded  on the anatase (001) surface and water molecules on rutile (110)  surface.

Các bài báo khác
112 (2012) Trang: 1
Tác giả: Huỳnh Anh Huy
Tạp chí: Applied Physics
115 (2011) Trang: 1
Tác giả: Huỳnh Anh Huy
Tạp chí: Physics Chemistry C
83 (2011) Trang: 1
Tác giả: Huỳnh Anh Huy
Tạp chí: Physics Review B
 


Vietnamese | English 
 
Vui lòng chờ...