Đăng nhập
 
Tìm kiếm nâng cao
 
Tên bài báo
Tác giả
Năm xuất bản
Tóm tắt
Lĩnh vực
Phân loại
Số tạp chí
 

Bản tin định kỳ
Báo cáo thường niên
Tạp chí khoa học ĐHCT
Tạp chí tiếng anh ĐHCT
Tạp chí trong nước
Tạp chí quốc tế
Kỷ yếu HN trong nước
Kỷ yếu HN quốc tế
Book chapter
Kỷ yếu hội nghị trong nước 2013
Số tạp chí 1(2013) Trang: 132
Tạp chí: Hội thảo toàn quốc về CNTT năm 2013 – Trường Đại học Cần Thơ
Số tạp chí 1(2013) Trang: 147
Tạp chí: Hội thảo toàn quốc về CNTT năm 2013 – Trường Đại học Cần Thơ
Số tạp chí 1(2013) Trang: 191
Tạp chí: Hội thảo toàn quốc về CNTT năm 2013 – Trường Đại học Cần Thơ
Số tạp chí 1(2013) Trang: 26
Tạp chí: Hội nghị toàn quốc lần thứ 2 về điều khiển và tự động hóa VCCA 2013
Số tạp chí 1(2013) Trang: 359
Tạp chí: Hội nghị toàn quốc lần thứ 2 về điều khiển và tự động hóa VCCA 2013
Số tạp chí 1(2013) Trang: 26
Tạp chí: Hội nghị toàn quốc lần thứ 2 về điều khiển và tự động hóa VCCA 2013
Số tạp chí 1(2013) Trang: 146
Tác giả: Trần Cao Đệ
Tạp chí: Công nghệ sáng tạo phát triển nông nghiệp VN lần thứ nhất 2013
Số tạp chí 1(2013) Trang: 93
Tạp chí: Kỷ yếu hội thảo Khoa học Quản trị
Số tạp chí 1(2013) Trang: 13
Tạp chí: Kỷ yếu hội thảo khoa học giải pháp khai thác tiềm năng kinh tế xã hội
Số tạp chí 1(2013) Trang: 65
Tạp chí: Hội thảo phân tích thực trạng bán hàng rong và ề xuất một số giải pháp tại quận Ninh Kiều, Tp Cần Thơ
Số tạp chí 1(2013) Trang: 56
Tác giả: Võ Minh Trí
Tạp chí: Hội nghị toàn quốc lần thứ 2 về Điều khiển và Tự động hóa VCCA 2013
Số tạp chí 1(2013) Trang: 281
Tác giả: Trần Văn Hiếu
Tạp chí: Giáo sư Trần Đại Nghĩa Nhà tri thức Cách mạng chân chính của thời đại Hồ Chí Minh
Số tạp chí 1(2013) Trang: 1
Tác giả: Phạm Văn Beo
Tạp chí: Nghiên cứu và đào tạo về quyền con người ở nước ta hiện nay: Thực trạng và những vấn đề đặt ra
Số tạp chí 7(2013) Trang: 92
Tạp chí: Hóa học vì sự phát triển bền vững
Số tạp chí 1(2013) Trang: 638
Tạp chí: Ngôn ngữ và văn học
Số tạp chí 1(2013) Trang: 985
Tạp chí: Hội nghị khoa học công nghệ sinh học toàn quốc 2013
Số tạp chí 1(2013) Trang: 27
Tạp chí: Hội thảo CNSH vùng ĐBSCL 2013
Số tạp chí 1(2013) Trang: 79
Tạp chí: HT Phát triển các nguồn lực cho du lịch miền trung và Tây Nguyên
Số tạp chí 1(2013) Trang: 979
Tạp chí: Hội nghị KH CN toàn quốc về cơ khí lần thứ 3
Số tạp chí 1(2013) Trang: 20
Tạp chí: KY hội thảo công nghệ sinh học vùng ĐBSCL
Số tạp chí 1(2013) Trang: 110
Tạp chí: HT nông nghiệp hữu cơ-thực trạng và định hướng phát triển
Số tạp chí 1(2013) Trang: 237
Tạp chí: HT Bệnh hại thực vật VN
Số tạp chí 1(2013) Trang: 1
Tác giả: Nguyễn Kim Đua
Tạp chí: Kỷ yếu hội nghị sinh viên nghiên cứu khoa học các trường Đại học Sư Phạm toàn quốc lần thứ VI
Số tạp chí 1(2013) Trang: 123
Tạp chí: KY Hội nghị Khoa học tự nhiên 2013


Vietnamese | English


 
 
Vui lòng chờ...