Đăng nhập
 
Tìm kiếm nâng cao
 
Tên bài báo
Tác giả
Năm xuất bản
Tóm tắt
Lĩnh vực
Phân loại
Số tạp chí
 

Bản tin định kỳ
Báo cáo thường niên
Tạp chí khoa học ĐHCT
Tạp chí tiếng anh ĐHCT
Tạp chí trong nước
Tạp chí quốc tế
Kỷ yếu HN trong nước
Kỷ yếu HN quốc tế
Book chapter
Bài báo - Tạp chí
41 (2019) Trang: 33-41
Tạp chí: Tạp chí Khoa học Đại học Đồng Tháp

Nghiên cứu này sử dụng mô hình SERVPERF kết hợp với hồi quy đa biến để phân tích các nhân tố ảnh hưởng đến mức độ hài lòng của du khách đối với dịch vụ của Khu Du lịch sinh thái Xẻo Quýt. Dữ liệu trong nghiên cứu được phỏng vấn từ 150 du khách đã từng trải nghiệm dịch vụ du lịch tại Xẻo Quýt. Kết quả hồi quy cho thấy có 4 nhân tố có tác động ảnh hưởng tích cực đến sự hài lòng của du khách gồm sự thấu hiểu, sự tin cậy, phương tiện hữu hình và giá cả dịch vụ. Từ kết quả này, nghiên cứu khuyến nghị các nhà quản lý du lịch của Khu Du lịch sinh thái Xẻo Quýt cũng như của tỉnh Đồng Tháp cần quan tâm hơn đến đầu tư vào cơ sở hạ tầng du lịch, tính chuyên nghiệp của nhân viên phục vụ cũng như chiến lược giá tại các khu du lịch của tỉnh để nâng cao mức độ hài lòng của du khách.

Các bài báo khác
Tập 55, Số 5 (2019) Trang: 91-98
Tải về
 


Vietnamese | English


 
 
Vui lòng chờ...