Đăng nhập
 
Tìm kiếm nâng cao
 
Tên bài báo
Tác giả
Năm xuất bản
Tóm tắt
Lĩnh vực
Phân loại
Số tạp chí
 

Bản tin định kỳ
Báo cáo thường niên
Tạp chí khoa học ĐHCT
Tạp chí tiếng anh ĐHCT
Tạp chí trong nước
Tạp chí quốc tế
Kỷ yếu HN trong nước
Kỷ yếu HN quốc tế
Book chapter
Bài báo - Tạp chí
(2018) Trang: 1-6
Tạp chí: Hội nghị Khoa học Đất, Khoa Môi Trường, Đai học Cần Thơ, tháng 11/2018
1 (2013) Trang: 252
Tạp chí: HT về nâng cao hiệu quả quản lý và sử dụng phân bón tại VN
1 (2013) Trang: 110
Tạp chí: HT nông nghiệp hữu cơ-thực trạng và định hướng phát triển
1 (2012) Trang: 52
Tạp chí: Nông nghiệp & PTNT
 


Vietnamese | English


 
 
Vui lòng chờ...