Đăng nhập
 
Tìm kiếm nâng cao
 
Tên bài báo
Tác giả
Năm xuất bản
Tóm tắt
Lĩnh vực
Phân loại
Số tạp chí
 

Bản tin định kỳ
Báo cáo thường niên
Tạp chí khoa học ĐHCT
Tạp chí tiếng anh ĐHCT
Tạp chí trong nước
Tạp chí quốc tế
Kỷ yếu HN trong nước
Kỷ yếu HN quốc tế
Book chapter
Bài báo - Tạp chí
(2018) Trang: 1-6
Tạp chí: Hội nghị Khoa học Đất, Khoa Môi Trường, Đai học Cần Thơ, tháng 11/2018
Liên kết:

Cây ăn trái (CĂT) không chịu được úng ngập nên được trồng ở nơi có địa hình cao. Đất Đồng Bằng Sông Cửu Long (ĐBSCL) thấp và bằng phẳng dễ bị úng ngập vào mùa mưa, vì vậy trồng CĂT phải đào mương lên líp để nâng cao mặt đất. Do khí hậu nóng ẩm mưa nhiều, cùng với đất líp có địa hình cao và trồng thâm canh đã làm cho đất vườn CĂT ở ĐBSCL mau suy thoái, biểu hiện qua một số đặc điểm sau: (1) Chất hữu cơ trong đất thấp và làm suy thoái hệ sinh vật đất; (2) Đất bị nén dẽ, hình thành thủy cấp treo; (3) Lớp đất mặt bị rửa trôi, mặt líp thấp dần; (4) pH đất giảm, EC tăng và dưỡng chất khoáng base bị rữa trôi. Do đó, để ngăn chận hay làm chậm tiến trình suy thoái, một số biện pháp sau đây cần được áp dụng: (1) Thiết lập chương trình bón vôi và hữu cơ dài hạn cho đất líp; (2) Không tiêu diệt cỏ mà phải trồng và quản lý cỏ; (3) Khôi phục hệ sinh vật đất có lợi; (4) Chọn phương pháp tưới phù hợp nhất là tưới nhỏ giọt; (5) Bổ sung phân khoáng cân đối và bón đúng phương pháp.

Các bài báo khác
1 (2013) Trang: 252
Tạp chí: HT về nâng cao hiệu quả quản lý và sử dụng phân bón tại VN
1 (2013) Trang: 110
Tạp chí: HT nông nghiệp hữu cơ-thực trạng và định hướng phát triển
1 (2012) Trang: 52
Tạp chí: Nông nghiệp & PTNT
 


Vietnamese | English


 
 
Vui lòng chờ...