Đăng nhập
 
Tìm kiếm nâng cao
 
Tên bài báo
Tác giả
Năm xuất bản
Tóm tắt
Lĩnh vực
Phân loại
Số tạp chí
 

Bản tin định kỳ
Báo cáo thường niên
Tạp chí khoa học ĐHCT
Tạp chí tiếng anh ĐHCT
Tạp chí trong nước
Tạp chí quốc tế
Kỷ yếu HN trong nước
Kỷ yếu HN quốc tế
Book chapter
Bài báo - Tạp chí
Số 32 (2014) Trang: 38-44
Tải về

Thông tin chung:

Ngày nhận: 18/04/2014

Ngày chấp nhận: 27/06/2014

 

Title:

Vietnam Pangasius market: value chain income distribution ? Production cost per unit ? Industry development solutions

Từ khóa:

Chuỗi giá trị, giá thành sản xuất, cá tra

Keywords:

Value chain, production cost per unit, pangasius

ABSTRACT

Distribution of profit per kilogram of raw pangasius material for two actors, producers and processing companies, along the value chain seems to be equal. This shows that distribution of profit along the value chain is relatively reasonable. Production cost per unit of raw pangasius material has increased years by years due to an increase in prices of industrial feed. Production cost per unit of raw material pangasius holds a lot of risks for producers. There are many solutions for development of this industry, yet the most active solutions are cutting down production cost and developing the of Vietnam fillet pangasius.

TóM TắT

Phân phối lợi nhuận trên 1 kg sản phẩm cá tra nguyên liệu của chuỗi giá trị cho hai tác nhân: người nuôi và công ty chế biến tương đương với nhau. Điều này cho thấy sự phân phối lợi nhuận trong chuỗi tương đối hợp lý. Giá thành sản xuất cá tra nguyên liệu có xu hướng gia tăng qua các năm, do giá cả thức ăn công nghiệp gia tăng. Giá thành sản xuất cá tra ẩn chứa nhiều rủi ro hơn người nuôi. Có nhiều giải pháp để phát triển ngành, tuy nhiên giải pháp tích cực nhất là cắt giảm chi phí sản xuất và phát triển thương hiệu cá tra phi lê của Việt Nam.

Các bài báo khác
Số 17b (2011) Trang: 113-119
Tải về
Số 33 (2014) Trang: 45-51
Tải về
 


Vietnamese | English


 
 
Vui lòng chờ...