Đăng nhập
 
Tìm kiếm nâng cao
 
Tên bài báo
Tác giả
Năm xuất bản
Tóm tắt
Lĩnh vực
Phân loại
Số tạp chí
 

Bản tin định kỳ
Báo cáo thường niên
Tạp chí khoa học ĐHCT
Tạp chí tiếng anh ĐHCT
Tạp chí trong nước
Tạp chí quốc tế
Kỷ yếu HN trong nước
Kỷ yếu HN quốc tế
Book chapter
Bài báo - Tạp chí
Số 17b (2011) Trang: 113-119
Tải về

ABSTRACT

This study was conducted based on direct interview on 100 people who are using safe vegetable. The paper aims to analyze the factors affecting to the customer?s choice of safe vegetable products. The results showed that safe vegetable was distributed mainly through supper-market system. The majority of customers were those who have relatively high income. There were three factors affecting significantly to quantity of safe vegetable, namely, distance to market, customers? belief, and the availability of the products. In order to develop a safe vegetable market in Can Tho city, some following measurements were recommended: developing more marketplaces for safe vegetable, diversifying distribution system to help customers more convenient in buying the safe vegetable, growers and distributors should jointly create label or trademark for the safe vegetable, and forming cooperatives for safe vegetable products.

Keywords: customer behavior, distribution system, safe vegetable

Title: Analysis of factors affecting to customer behavior for safe vegetable products in Can Tho city

TóM TắT

Nghiên cứu được tiến hành dựa trên phỏng vấn trực tiếp 100 người hiện đang tiêu dùng rau an toàn (RAT). Bài viết này phân tích các yếu tố ảnh hưởng đến sự lựa chọn tiêu dùng các sản phẩm rau an toàn ở TP. Cần Thơ. Kết quả nghiên cứu chỉ ra rằng, rau an toàn được cung cấp chủ yếu trong hệ thống siêu thị. Phần lớn người tiêu dùng rau an toàn có thu nhập tương đối cao. Có ba yếu tố ảnh hưởng đến tiêu dùng rau an toàn, đó là: khoảng cách mua hàng, lòng tin của khách hàng, và tính sẵn có của sản phẩm. Để phát triển ngành rau an toàn tại TP. Cần Thơ, các giải pháp được đề xuất: phát triển thêm điểm bán hàng, đa dạng hóa hệ thống phân phối nhằm tạo sự thuận tiện hơn cho người tiêu dùng trong việc mua hàng, các nhà phân phối và nhà sản xuất nên kết hợp xây dựng nhãn hiệu/thương hiệu cho sản phẩm nhằm tăng lòng tin của khách hàng, và tổ chức lại sản xuất theo hình thức tổ/nhóm hợp tác, câu lạc bộ hoặc hợp tác xã.

Từ khóa: hành vi tiêu dùng, hệ thống phân phối, rau an toàn

Các bài báo khác
Số 32 (2014) Trang: 38-44
Tải về
Số 33 (2014) Trang: 45-51
Tải về
 


Vietnamese | English


 
 
Vui lòng chờ...