Đăng nhập
 
Tìm kiếm nâng cao
 
Tên bài báo
Tác giả
Năm xuất bản
Tóm tắt
Lĩnh vực
Phân loại
Số tạp chí
 

Bản tin định kỳ
Báo cáo thường niên
Tạp chí khoa học ĐHCT
Tạp chí tiếng anh ĐHCT
Tạp chí trong nước
Tạp chí quốc tế
Kỷ yếu HN trong nước
Kỷ yếu HN quốc tế
Book chapter
Bài báo - Tạp chí
Số 32 (2014) Trang: 121-128
Tác giả: Tạ Đức Tú
Tải về

Thông tin chung:

Ngày nhận: 28/11/2013

Ngày chấp nhận: 27/06/2014

 

Title:

Worships  on family?s Gods in the South region

Từ khóa:

Tín ngưỡng, gia thần, thờ tự

Keywords:

Beliefs, family?s Gods, worships

ABSTRACT

The South of Vietnam is a quite new area which tolerates gradually cultural values ??and beliefs of many different groups. A house space of the South people also convergences many different worship objects. These objects become part of the God bless which is believed of bringing peace, good luck to the house owners. In particular, deceased parents and grandparents are considered family?s Gods or ?visual magic Gods? that are prayed beside other Gods in one?s family, or shrines and temples of the village. This article focuses mainly on describing the religious worship traditions in the South region.

TóM TắT

Nam Bộ là vùng đất mới dung nạp nhiều giá trị văn hoá, tín ngưỡng của nhiều dân tộc khác nhau. Ngay trong không gian ngôi nhà Nam Bộ hội tụ nhiều đối tượng thờ tự khác nhau. Các đối tượng này trở thành gia thần phù hộ độ trì bình an may mắn cho gia chủ. Trong đó, ông bà cha mẹ quá cố được xem như phúc thần, các đối tượng khác là hiển thần được thờ tự và cầu nguyện bên cạnh các vị thần được tự trong đình chùa miếu mão của làng xã. Bài viết này đặc tả tín ngưỡng thờ tự đó trên đất Nam Bộ.

Các bài báo khác
Số 17b (2011) Trang: 1-5
Tác giả: Tạ Đức Tú
Tải về
Số 22b (2012) Trang: 155-162
Tác giả: Tạ Đức Tú
Tải về
Số 43 (2016) Trang: 81-86
Tác giả: Tạ Đức Tú
Tải về
38 (2020) Trang: 38-47
Tác giả: Tạ Đức Tú
Tạp chí: Tạp chi khoa học Trường Đại học Trà Vinh
26 (2015) Trang: 51-58
Tác giả: Tạ Đức Tú
Tạp chí: Văn hóa & Du lịch
04(58)-2016 (2016) Trang: 30-33
Tác giả: Tạ Đức Tú
Tạp chí: Tạp chí Khoa học Cần Thơ
(2014) Trang: 290-293
Tác giả: Tạ Đức Tú
Tạp chí: Phát triển bền vững Đồng bằng Sông Cửu Long- một số vấn đề lý luận và thực tiễn, tài trường ĐH KHXH và Nhân văn- ĐH Quốc gia TPHCM, tháng 12-2014
(2016) Trang: 379-386
Tác giả: Tạ Đức Tú
Tạp chí: Những vấn đề văn học và ngôn ngữ Nam bộ, Trường Đại học Thủ Dầu Một (Bình Dương), ngày 28 tháng 10 năm 2016
Huỳnh Công Tín (2016) Trang: 235-252
Tác giả: Tạ Đức Tú
Tạp chí: Văn hoá cải lương Nam bộ- từ Đờn ca tài tử đến sân khấu Cải lương, từ lý luận đến thực tiễn
(2015) Trang: 442-447
Tác giả: Tạ Đức Tú
Tạp chí: Việt Nam học - Những phương diên văn hóa truyền thống, Hà Nội, 2015
1 (2011) Trang: 622
Tác giả: Tạ Đức Tú
Tạp chí: Những lằn ranh văn học
 


Vietnamese | English


 
 
Vui lòng chờ...