Đăng nhập
 
Tìm kiếm nâng cao
 
Tên bài báo
Tác giả
Năm xuất bản
Tóm tắt
Lĩnh vực
Phân loại
Số tạp chí
 

Bản tin định kỳ
Báo cáo thường niên
Tạp chí khoa học ĐHCT
Tạp chí tiếng anh ĐHCT
Tạp chí trong nước
Tạp chí quốc tế
Kỷ yếu HN trong nước
Kỷ yếu HN quốc tế
Book chapter
Bài báo - Tạp chí
Số 22b (2012) Trang: 155-162
Tác giả: Tạ Đức Tú
Tải về

ABSTRACT

Tang poetry from its birth to present day has always been a special concern of scholars. That is probably dued to the variety in content and the artistic value of the poetry in general. In the evaluation process of arts in Tang poetry, it can be said that nearly no issue has not been mentioned, but the cultural codes of Tang poetry is relatively lack the necessary attention (some research and books have referred to the issue, but there is probably no works on its own). In this article, we focus mainly on analyzing some typical cultural codes of Tang poetry often appear, indicate systematic sense of them, as well as ralate those codes with Vietnamese medieval poetry to eventually give preliminary look about the cultural codes of Tang poetry in its own system.

Keywords: Tang poetry, cultural code

Title: A study of cultural code of Tang poetry

TóM TắT

Từ khi ra đời đến nay, Đường thi luôn được sự quan tâm đặc biệt của giới nghiên cứu. Điều đó có lẽ do sự phong phú về nội dung và nghệ thuật của thơ Đường nói chung. Trong đánh giá nghệ thuật thơ Đường, có thể nói không vấn đề nào chưa từng được nhắc tới, nhưng riêng mã văn hóa Đường thi vẫn thiếu sự quan tâm cần thiết (có nhắc tới nhưng chưa có công trình nghiên cứu riêng về nó). ở tham luận này, chúng tôi tập trung phân tích một số mã văn hóa Đường thi tiêu biểu thường xuất hiện, chỉ ra ý nghĩa có tính hệ thống của chúng và liên hệ những mã này với thi ca trung đại Việt Nam nhằm đưa ra cái nhìn sơ bộ về mã văn hóa Đường thi trong hệ thống của nó.

Từ khóa: Thơ Đường, mã văn hóa

Các bài báo khác
Số 17b (2011) Trang: 1-5
Tác giả: Tạ Đức Tú
Tải về
Số 32 (2014) Trang: 121-128
Tác giả: Tạ Đức Tú
Tải về
Số 43 (2016) Trang: 81-86
Tác giả: Tạ Đức Tú
Tải về
38 (2020) Trang: 38-47
Tác giả: Tạ Đức Tú
Tạp chí: Tạp chi khoa học Trường Đại học Trà Vinh
26 (2015) Trang: 51-58
Tác giả: Tạ Đức Tú
Tạp chí: Văn hóa & Du lịch
04(58)-2016 (2016) Trang: 30-33
Tác giả: Tạ Đức Tú
Tạp chí: Tạp chí Khoa học Cần Thơ
(2014) Trang: 290-293
Tác giả: Tạ Đức Tú
Tạp chí: Phát triển bền vững Đồng bằng Sông Cửu Long- một số vấn đề lý luận và thực tiễn, tài trường ĐH KHXH và Nhân văn- ĐH Quốc gia TPHCM, tháng 12-2014
(2016) Trang: 379-386
Tác giả: Tạ Đức Tú
Tạp chí: Những vấn đề văn học và ngôn ngữ Nam bộ, Trường Đại học Thủ Dầu Một (Bình Dương), ngày 28 tháng 10 năm 2016
Huỳnh Công Tín (2016) Trang: 235-252
Tác giả: Tạ Đức Tú
Tạp chí: Văn hoá cải lương Nam bộ- từ Đờn ca tài tử đến sân khấu Cải lương, từ lý luận đến thực tiễn
(2015) Trang: 442-447
Tác giả: Tạ Đức Tú
Tạp chí: Việt Nam học - Những phương diên văn hóa truyền thống, Hà Nội, 2015
1 (2011) Trang: 622
Tác giả: Tạ Đức Tú
Tạp chí: Những lằn ranh văn học
 


Vietnamese | English


 
 
Vui lòng chờ...