Đăng nhập
 
Tìm kiếm nâng cao
 
Tên bài báo
Tác giả
Năm xuất bản
Tóm tắt
Lĩnh vực
Phân loại
Số tạp chí
 

Bản tin định kỳ
Báo cáo thường niên
Tạp chí khoa học ĐHCT
Tạp chí tiếng anh ĐHCT
Tạp chí trong nước
Tạp chí quốc tế
Kỷ yếu HN trong nước
Kỷ yếu HN quốc tế
Book chapter
Bài báo - Tạp chí
Số 17b (2011) Trang: 1-5
Tác giả: Tạ Đức Tú
Tải về

ABSTRACT

Cao Tat Thi Chung writing by Man Giac?s monk is usually considered as an independent poem. However, this poem is a compositional part of Ngu Luc works. Therefore, people have perceived this poem in different ways. From Han Nom?s text ? ancient Vietnamese, This articale introduces the total content of Ngu luc works, which include the poem in order to give a comprehension that closer the author?s one.

Keywords:  The loai, Ngu luc, Thi ke

Title: Examing the tat thi chung announcement by genre of Ngu luc

TóM TắT

Bài Cáo tật thị chúng của Thiền sư Mãn Giác lâu nay được xem như một bài thơ độc lập. Nhưng thực ra nó chỉ là một bộ phận cơ hữu của một tác phẩm Ngữ lục hoàn chỉnh. Chính vì vậy mà lâu nay đã có rất nhiều cách hiểu khác nhau về bài thơ này. ở đây, từ góc độ văn bản Hán Nôm, chúng tôi giới thiệu tổng thể nội dung bài Ngữ lục, trong đó có bài Kệ này, để từ đó giúp ta có một cách hiểu gần gũi hơn với ý tứ của tác giả.

Từ khóa: Thể loại, Ngữ lục, Thi kệ 

Các bài báo khác
Số 32 (2014) Trang: 121-128
Tác giả: Tạ Đức Tú
Tải về
Số 22b (2012) Trang: 155-162
Tác giả: Tạ Đức Tú
Tải về
Số 43 (2016) Trang: 81-86
Tác giả: Tạ Đức Tú
Tải về
38 (2020) Trang: 38-47
Tác giả: Tạ Đức Tú
Tạp chí: Tạp chi khoa học Trường Đại học Trà Vinh
26 (2015) Trang: 51-58
Tác giả: Tạ Đức Tú
Tạp chí: Văn hóa & Du lịch
04(58)-2016 (2016) Trang: 30-33
Tác giả: Tạ Đức Tú
Tạp chí: Tạp chí Khoa học Cần Thơ
(2014) Trang: 290-293
Tác giả: Tạ Đức Tú
Tạp chí: Phát triển bền vững Đồng bằng Sông Cửu Long- một số vấn đề lý luận và thực tiễn, tài trường ĐH KHXH và Nhân văn- ĐH Quốc gia TPHCM, tháng 12-2014
(2016) Trang: 379-386
Tác giả: Tạ Đức Tú
Tạp chí: Những vấn đề văn học và ngôn ngữ Nam bộ, Trường Đại học Thủ Dầu Một (Bình Dương), ngày 28 tháng 10 năm 2016
Huỳnh Công Tín (2016) Trang: 235-252
Tác giả: Tạ Đức Tú
Tạp chí: Văn hoá cải lương Nam bộ- từ Đờn ca tài tử đến sân khấu Cải lương, từ lý luận đến thực tiễn
(2015) Trang: 442-447
Tác giả: Tạ Đức Tú
Tạp chí: Việt Nam học - Những phương diên văn hóa truyền thống, Hà Nội, 2015
1 (2011) Trang: 622
Tác giả: Tạ Đức Tú
Tạp chí: Những lằn ranh văn học
 


Vietnamese | English


 
 
Vui lòng chờ...