Đăng nhập
 
Tìm kiếm nâng cao
 
Tên bài báo
Tác giả
Năm xuất bản
Tóm tắt
Lĩnh vực
Phân loại
Số tạp chí
 

Bản tin định kỳ
Báo cáo thường niên
Tạp chí khoa học ĐHCT
Tạp chí tiếng anh ĐHCT
Tạp chí trong nước
Tạp chí quốc tế
Kỷ yếu HN trong nước
Kỷ yếu HN quốc tế
Book chapter
Bài báo - Tạp chí
1/387/2019 (2019) Trang: 237 -246
Tạp chí: Bảo tồn phát huy các giá trị di sản văn hóa gắn với phát triển du lịch tỉnh Trà Vinh
Liên kết:

Bài viết giới thiệu về cơ sở lý luận về DLCĐ, phân tích những thành công, hạn chế của mô hình DLCĐ người Khmer ở tỉnh An Giang, đề xuất định hướng giải pháp xây dựng mô hình DLCĐ người Khmer tỉnh Trà Vinh.

Các bài báo khác
Số 22a (2012) Trang: 165-175
Tải về
 


Vietnamese | English


 
 
Vui lòng chờ...