Đăng nhập
 
Tìm kiếm nâng cao
 
Tên bài báo
Tác giả
Năm xuất bản
Tóm tắt
Lĩnh vực
Phân loại
Số tạp chí
 

Bản tin định kỳ
Báo cáo thường niên
Tạp chí khoa học ĐHCT
Tạp chí tiếng anh ĐHCT
Tạp chí trong nước
Tạp chí quốc tế
Kỷ yếu HN trong nước
Kỷ yếu HN quốc tế
Book chapter
Bài báo - Tạp chí
(2015) Trang: 28
Tạp chí: International Symposium Aquatic Products Processing Cleaner production Chain for Healthier Food, Cantho University, 7-9 December 2015
(2014) Trang: 150
Tạp chí: The 2nd AFSA conference on Food Safety and Security, August 15-17,2014; DongNai University ò Technology, Vietnam
(2013) Trang: 242-252
Tạp chí: 2nd INTERNATIONAL FOOD SAFETY CONFERENCE (IFSAC) 2013, Food Safety: Critical Dimension of Food Security in Emerging Economies; Royale Chulan, Kuala Lumpur, Malaysia, December 2nd – 3rd, 2013
1 (2013) Trang: 303
Tạp chí: FOOD SAFETY & FOOD QUALITY IN SOUTHEAST ASIA CHALLENGES FOR THE NEXT DECADE
1 (2012) Trang: 217
Tạp chí: Nông nghiệp & PTNT
 


Vietnamese | English


 
 
Vui lòng chờ...