Đăng nhập
 
Tìm kiếm nâng cao
 
Tên bài báo
Tác giả
Năm xuất bản
Tóm tắt
Lĩnh vực
Phân loại
Số tạp chí
 

Bản tin định kỳ
Báo cáo thường niên
Tạp chí khoa học ĐHCT
Tạp chí tiếng anh ĐHCT
Tạp chí trong nước
Tạp chí quốc tế
Kỷ yếu HN trong nước
Kỷ yếu HN quốc tế
Book chapter
Bài báo - Tạp chí
Số 13 (2010) Trang: 170-179
Tác giả: Trần Quang Vinh,
Tải về

Abstract

MTL392 selected from LTCN/OM1723 cross had been tested for yielding and adaptation ability in theMekongDelta during the time period of 2003-2007. MTL392 had growth duration of 95-100 days, medium plant height, erect leaves, strong culms, 1000 grains weight of 27-28 grams and average yield of 6-8 t/ha. Results from grain quality test showed that MTL392 had high percentage of head rice, translucent and long grains with aroma. Greenhouse testing for pest resistance revealed that it had good tolerant ability to brown plant hopper and rice ragged stunt virus disease. MTL392 was recognized by the Ministry of Agriculture and Rural Development as a national variety in December 2008. MTL392 has been grown mainly in Vinh Long, Ben Tre and Tra Vinh.

Keywords: aroma rice, alluvial soil, brown plant hopper - BPH, rice variety

Tittle: The result of rice selection of MTL392 rice variety in theMekongDelta

Tóm tắt

Giống lu?a MTL392, đươ?c cho?n lo?c tư? tô? hơ?p lai LTCN x OM1723, đươ?c đa?nh gia? năng suâ?t va? ti?nh thi?ch nghi ơ? đồng bằng sông Cửu Long trong giai đoa?n 2003-2007. Giô?ng MTL392 có thời gian sinh trưởng 95-100 ngày, chiều cao cây trung bình, lá thẳng, thân cư?ng, trọng lượng 1000 hạt từ 27 đến 28 gam va? năng suất từ 6 đến 8 tấn/ha. Kê?t qua? phân ti?ch phâ?m châ?t ga?o cho thâ?y giô?ng lu?a MTL392 co? ty? lê? gạo nguyên cao, ga?o trong, ha?t da?i va? co? mu?i thơm. Đa?nh gia? sâu bê?nh trong nha? lươ?i cho thâ?y giô?ng lu?a na?y chống chịu tô?t vơ?i râ?y nâu va? bệnh vàng lùn xoắn lá. Giô?ng MTL392 đươ?c Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn công nhận là giống lu?a mơ?i tha?ng 12 năm 2008. Hiê?n nay, MTL392 được canh tác chủ yếu trên địa bàn tỉnh Vĩnh Long, Bê?n Tre va? Tra? Vinh.

Từ khóa: gạo thơm, đất phù sa, rầy nâu, giống lúa

Các bài báo khác
Số 13 (2010) Trang: 199-208
Tác giả: Trần Quang Vinh,
Tải về
 


Vietnamese | English


 
 
Vui lòng chờ...