Đăng nhập
 
Tìm kiếm nâng cao
 
Tên bài báo
Tác giả
Năm xuất bản
Tóm tắt
Lĩnh vực
Phân loại
Số tạp chí
 

Bản tin định kỳ
Báo cáo thường niên
Tạp chí khoa học ĐHCT
Tạp chí tiếng anh ĐHCT
Tạp chí trong nước
Tạp chí quốc tế
Kỷ yếu HN trong nước
Kỷ yếu HN quốc tế
Book chapter
Bài báo - Tạp chí
Số 11b (2009) Trang: 301-309
Tải về

ABSTRACT

Peanut which is one kind of cereals has highly nutritional value. It is nowadays considered as an important export item inVietnamwith a significant foreign currency income. However Vietam, a tropical country, has advantages in environmental conditions for mold development.  In the case of peanut, Aspergillus is not only used to penetrate and to spoil the peanuts but also release toxic which causes cancer disease.  The presence of Aspergillus on the peanuts depends upon geographical location and kind of appropriate food. The experiment was conducted to isolate and to name some Aspergillus species in the peanuts at Xuan Khanh market ? Can Tho city.

The research has found 4 Aspergillus species, namely, A.niger, A. oryzae, A flavus, A. ficuum.

Keywords: Peanut, Aspergillus, isolating and naming mold

Title: Isolating and naming some of Aspergillus species in peanuts at Xuan Khanh market ? Can Tho city

TóM TắT

Đậu phộng là một trong những loại hạt có giá trị dinh dưỡng cao và nó là mặt hàng xuất khẩu quan trọng ở nước ta, đem lại nguồn thu ngoại tệ khá lớn.  Tuy nhiên do nước ta có điều kiện khí hậu nhiệt đới nóng ẩm nên rất thuận lợi cho các loài nấm mốc phát triển và gây hại.  Đặc biệt trên đậu phộng thường có loài Aspergillus xâm nhập và gây hư hỏng, chẳng những thế chúng còn tiết ra độc tố gây ung thư cho người khi ăn phải.  Sự có mặt của các loài này phụ thuộc vào vùng địa lý cũng như loại thực phẩm thích hợp cho sự sinh trưởng của chúng.  Phần nghiên cứu  này được tiến hành với mục đích ?Phân lập và định danh một số Aspergillus trên hạt đậu phộng ở chợ Xuân Khánh - thành phố Cần Thơ?.

Sau khi phân lập và tiến hành định danh, bốn loài Aspergillus được nhận diện: Aspergillus flavus, Aspergillus oryzae, Aspergillus niger, Aspergillus ficuum.

Từ khóa: Hạt đậu phộng, Aspergillus, phân lập -  định danh nấm mốc

 


Vietnamese | English


 
 
Vui lòng chờ...