Đăng nhập
 
Tìm kiếm nâng cao
 
Tên bài báo
Tác giả
Năm xuất bản
Tóm tắt
Lĩnh vực
Phân loại
Số tạp chí
 

Bản tin định kỳ
Báo cáo thường niên
Tạp chí khoa học ĐHCT
Tạp chí tiếng anh ĐHCT
Tạp chí trong nước
Tạp chí quốc tế
Kỷ yếu HN trong nước
Kỷ yếu HN quốc tế
Book chapter
Bài báo - Tạp chí
Số 39 (2015) Trang: 1-6
Tải về
Số 05 (2006) Trang: 123-130
Tải về
Số 36 (2015) Trang: 47-56
Tải về
Số 04 (2016) Trang: 81-86
Tải về
Tập 55, Số 5 (2019) Trang: 9-15
Tải về
19 (2021) Trang: 8-12
Tạp chí: nternational Journal of Innovations in Engineering and Technology
(2014) Trang: 65-65 (poster)
Tạp chí: The 3rd Asia Pacific Symposium on Postharvest Research, education and Extension (8-11 December 2014, Hp Chi Minh city, Vietnam)
 


Vietnamese | English


 
 
Vui lòng chờ...