Đăng nhập
 
Tìm kiếm nâng cao
 
Tên bài báo
Tác giả
Năm xuất bản
Tóm tắt
Lĩnh vực
Phân loại
Số tạp chí
 

Bản tin định kỳ
Báo cáo thường niên
Tạp chí khoa học ĐHCT
Tạp chí tiếng anh ĐHCT
Tạp chí trong nước
Tạp chí quốc tế
Kỷ yếu HN trong nước
Kỷ yếu HN quốc tế
Book chapter
Bài báo - Tạp chí
6 (2019) Trang: 125-129
Tạp chí: Khoa học Công nghệ Nông nghiệp Việt Nam
Liên kết:

Ba chủng xạ khuẩn S06-MBL, S09-MBL và S17-MBL được phân lập từ đất trồng lúa nhiễm mặn ở tỉnh Bạc Liêu. Đây là những chủng có khả năng đối kháng tốt với nấm Pyricularia oryzae gây bệnh đạo ôn trên lúa trong điều kiện phòng thí nghiệm. Nghiên cứu này nhằm định danh các chủng xạ khuẩn trên dựa vào các đặc điểm hình thái khuẩn lạc nuôi cấy trên các môi trường ISP và đặc tính sinh hóa của chúng. Ngoài ra, các chủng xạ khuẩn còn được định danh dựa trên trình tự gen vùng 16S-rRNA. Kết quả quan sát, so sánh các đặc điểm và hình dạng của cuống sinh bào tử, chuỗi bào tử, bề mặt bào tử, màu sắc hệ sợi cơ chất và khả năng tiết sắc tố melanin nhận thấy 3 chủng xạ khuẩn S06-MBL, S09-MBL và S17-MBL thuộc các nhóm loài khác nhau. Kết quả so sánh trình tự gene vùng 16S-rRNA với các mẫu trên ngân hàng gene (GenBank) cho thấy chủng S06-MBL tương đồng với loài Streptomyces fradiae tới 99%; chủng S09-MBL tương đồng với loài Streptomyces bikiniensis đạt mức 99% và chủng S17-MBL tương đồng với loài Streptomyces lavendulae ở mức 98%.
Từ khóa: Định danh, xạ khuẩn, 16S-rRNA, đặc điểm hình thái, đặc điểm sinh hóa

Các bài báo khác
 

CTUJoS indexed by Crossref

Vietnamese | English


BC thường niên 2018


Con số ấn tượng (VN | EN)


Bản tin ĐHCT


TCKH tiếng Việt


TCKH tiếng Anh

 
 
Vui lòng chờ...