Đăng nhập
 
Tìm kiếm nâng cao
 
Tên bài báo
Tác giả
Năm xuất bản
Tóm tắt
Lĩnh vực
Phân loại
Số tạp chí
 

Bản tin định kỳ
Báo cáo thường niên
Tạp chí khoa học ĐHCT
Tạp chí tiếng anh ĐHCT
Tạp chí trong nước
Tạp chí quốc tế
Kỷ yếu HN trong nước
Kỷ yếu HN quốc tế
Book chapter
Bài báo - Tạp chí
5 (2019) Trang: 81-86
Tạp chí: Nông nghiệp và phát triển nông thôn
Liên kết:

Mục tiêu của nghiên cứu là nhằm tìm ra chủng xạ khuẩn có khả năng quản lý bệnh đạo ôn hại lúa do nấm Pyricularia oryzae gây ra ở vùng đất nhiễm mặn. Nghiên cứu khả năng ức chế sự phát triển khuẩn ty nấm P. oryzae của dịch trích các chủng xạ khuẩn trên  môi trường có bổ sung 2g/l muối NaCl  cho thấy  cả 3 chủng xạ khuẩn S06-MBL, S09-MBL và S17-MBL đều có khả năng ức chế sự phát triển của nấm gây bệnh đạo ôn, trong đó chủng xạ khuẩn S09-MBL có khả năng ức chế  cao nhất với đường kính phát triển khuẩn ty nấm là 25,2mm ở thời điểm 11 ngày sau bố trí thí nghiệm. Khả năng phân giải chitin của 3 chủng xạ khuẩn S06-MBL, S09-MBL và  S17-MBL được thực hiện trong môi trường chitin agar. Kết quả cho thấy cả 3 chủng xạ khuẩn đều có khả năng tiết ra enzyme chitinase trong đó 02 chủng S09-MBL và S17-MBL có khả năng tiết ra enzyme chitinase cao nhất với bán kính vòng phân giải đều là 23,2mm ở thời điểm 7 ngày sau khi bố trí thí nghiệm. Bên cạnh đó, kiểm tra hàm lượng enzyme chitinase của 3 chủng xạ khuẩn  cho thấy chủng S09-MBL có khả năng tiết enzyme chitinase cao nhất là 0,51 IU/ml ở thời điểm 7 ngày sau khi bố trí thí nghiệm.

Các bài báo khác
 

CTUJoS indexed by Crossref

Vietnamese | English


BC thường niên 2018


Con số ấn tượng (VN | EN)


Bản tin ĐHCT


TCKH tiếng Việt


TCKH tiếng Anh

 
 
Vui lòng chờ...