Đăng nhập
 
Tìm kiếm nâng cao
 
Tên bài báo
Tác giả
Năm xuất bản
Tóm tắt
Lĩnh vực
Phân loại
Số tạp chí
 

Bản tin định kỳ
Báo cáo thường niên
Tạp chí khoa học ĐHCT
Tạp chí tiếng anh ĐHCT
Tạp chí trong nước
Tạp chí quốc tế
Kỷ yếu HN trong nước
Kỷ yếu HN quốc tế
Book chapter
Bài báo - Tạp chí
(2020) Trang: 519-526
Tạp chí: Hội nghị côn trùng học quốc gia lần thứ 10, tại Hà Nội, ngày 22-23 tháng 10 năm 2020
Liên kết:

Bọ rùa đen Stethorus sp. là loài thiên địch phàm ăn, ấu trùng và thành trùng có thể ăn tất cả các giai đoạn sinh trưởng của nhện đỏ hai chấm Tetranychus urticae. Ấu trùng tuổi 4 có khả năng ăn mồi cao nhất, trong khi ấu trùng tuổi 2 có khả năng ăn mồi thấp nhất. Ấu trùng bọ rùa tuổi 2 có thể ăn 65,63 trứng hoặc 26,13 ấu trùng hay 22,38 thành trùng/ngày. Trong khi đó, ấu trùng tuổi 4 ăn 183,63 trứng; 88,63 ấu trùng hoặc 73,63 thành trùng/ngày. Thành trùng bọ rùa cái có thể ăn lần lượt 149,38 trứng; 75,63 ấu trùng hoặc 46,5 thành trùng/ngày; thành trùng đực ăn ít hơn, lần lượt là 88 trứng; 62,25 ấu trùng hay 36,13 thành trùng/ngày. Trong điều kiện nhà lưới, 1 cặp bọ rùa đen có thể khống chế nhện đỏ tốt nhất ở mật số 56 nhện đỏ/cây, hiệu lực phòng trị đạt 97,07% tại thời điểm 5 ngày sau khi thả. Khi mật số nhện đỏ hai chấm ở mức 168 con/cây thì 4 và 6 cặp bọ rùa sẽ cho hiệu quả phòng trị tốt hơn, lần lượt đạt 93,02% và 99,54% tại thời điểm 5 ngày sau khi thả.

Các bài báo khác
Số 21b (2012) Trang: 116-123
Tải về
Số 28 (2013) Trang: 125-129
Tải về
Số 44 (2016) Trang: 31-37
Tải về
Số 43 (2016) Trang: 35-44
Tải về
(2020) Trang: 508-518
Tạp chí: Hội nghị côn trùng học quốc gia lần thứ 10, tại Hà Nội, ngày 22-23 tháng 10 năm 2020
 


Vietnamese | English


 
 
Vui lòng chờ...