Đăng nhập
 
Tìm kiếm nâng cao
 
Tên bài báo
Tác giả
Năm xuất bản
Tóm tắt
Lĩnh vực
Phân loại
Số tạp chí
 

Bản tin định kỳ
Báo cáo thường niên
Tạp chí khoa học ĐHCT
Tạp chí tiếng anh ĐHCT
Tạp chí trong nước
Tạp chí quốc tế
Kỷ yếu HN trong nước
Kỷ yếu HN quốc tế
Book chapter
Bài báo - Tạp chí
(2016) Trang: 780-790
Tạp chí: Nghiên cứu cơ bản và ứng dụng Công nghệ thông tin FAIR, ĐH. Cần Thơ, 8/2016

Bài viết này đề xuất một phương pháp mới để truy hồi video với các chú thích nội dung bằng văn bản không hoàn chỉnh. Ý tưởng chính là việc sử dụng cơ chế suy diễn Bayes để dự đoán định danh của con người, hành động và địa điểm họ xuất hiện trong các khung hình video. Một vài mô hình truy hồi video với khả năng tích hợp các chứng cứ xuất hiện của ảnh và văn bản không hoàn chỉnh được đề xuất và so sánh. Trong các thí nghiệm, bài viết sử dụng các tập của bộ phim truyền hình Buffy the Vampire Slayer làm các tập dữ liệu huấn luyện và kiểm thử. Mô hình mạng Bayes được đề xuất có khả năng cho phép kết hợp nhiều thuộc tính của video như hình ảnh và văn bản, xử lý các câu truy vấn trong đó có nhiều thực thể có quan hệ ngữ nghĩa với nhau và quan trọng nhất là có khả năng suy luận ra các thực thể nếu chúng không được nhắc tới trong văn bản nhưng lại xuất hiện trong các khung hình.

 

CTUJoS indexed by Crossref

Vietnamese | English


BC thường niên 2018


Con số ấn tượng (VN | EN)


Bản tin ĐHCT


TCKH tiếng Việt


TCKH tiếng Anh

 
 
Vui lòng chờ...