Đăng nhập
 
Tìm kiếm nâng cao
 
Tên bài báo
Tác giả
Năm xuất bản
Tóm tắt
Lĩnh vực
Phân loại
Số tạp chí
 

Bản tin định kỳ
Báo cáo thường niên
Tạp chí khoa học ĐHCT
Tạp chí tiếng anh ĐHCT
Tạp chí trong nước
Tạp chí quốc tế
Kỷ yếu HN trong nước
Kỷ yếu HN quốc tế
Book chapter
Bài báo - Tạp chí
Số 16a (2010) Trang: 199-208
Tải về
Số 11a (2009) Trang: 228-236
Tác giả: Bùi Xuân Mến
Tải về
(2015) Trang: 63-73
Tác giả: Bùi Xuân Mến
Tạp chí: HỘI NGHỊ KHOA HỌC TOÀN QUỐC CHĂN NUÔI - THÚ Y
(2015) Trang: 51-62
Tác giả: Bùi Xuân Mến
Tạp chí: HỘI NGHỊ KHOA HỌC TOÀN QUỐC CHĂN NUÔI - THÚ Y
1 (2012) Trang: 248
Tác giả: Bùi Xuân Mến
Tạp chí: Nông nghiệp & PTNT
147 (2011) Trang: 32
Tác giả: Bùi Xuân Mến
Tạp chí: Khoa học Kỹ thuật Chăn nuôi
153 (2011) Trang: 39
Tác giả: Bùi Xuân Mến
Tạp chí: Khoa học Kỹ thuật Chăn nuôi
(2009) Trang:
Tạp chí: Proceedings of the Workshop on the technology Development for Livestock Production, JIRCAS - CTU
(2009) Trang:
Tạp chí: Regional Seminar – Workshop on Livestock – Based Sustainable Farmaing Systems in the Lower Mekong Basin MEKARN Cantho Uni. 23-25 May 2005
(2009) Trang:
Tạp chí: Proceedings of the Workshop on the technology Development for Livestock Production, JIRCAS - CTU
 


Vietnamese | English


 
 
Vui lòng chờ...