Đăng nhập
 
Tìm kiếm nâng cao
 
Tên bài báo
Tác giả
Năm xuất bản
Tóm tắt
Lĩnh vực
Phân loại
Số tạp chí
 

Bản tin định kỳ
Báo cáo thường niên
Tạp chí khoa học ĐHCT
Tạp chí tiếng anh ĐHCT
Tạp chí trong nước
Tạp chí quốc tế
Kỷ yếu HN trong nước
Kỷ yếu HN quốc tế
Book chapter
Bài báo - Tạp chí
(2015) Trang: 63-73
Tác giả: Bùi Xuân Mến
Tạp chí: HỘI NGHỊ KHOA HỌC TOÀN QUỐC CHĂN NUÔI - THÚ Y
Liên kết:

Probiotic đáp ứng sự cân bằng tốt giữa vật chủ và vi khuẩn ruột, cùng với sự cân bằng ổn định trong số quần thể vi khuẩn ruột đảm bảo sức khỏe và khả năng sản xuất tốt và mang lại hiệu quả kinh tế ở gia cầm. Sử dụng probiotic là cũng là giải pháp tự nhiên và bền vững để kiểm soát an toàn sự sống gia cầm thông qua phát triển lông ruột, cải thiện môi trường ruột, tăng tiêu hóa và hấp thu và cải thiện năng suất. Sử dụng probiotic còn là biện pháp giúp kiểm soát năng suất và chất lượng trứng trong sản xuất không có kháng sinh tồn dư để đáp ứng nhu cầu sản phẩm an toàn cho thị trường tiêu thụ. Ngoài ra, probiotic có thể thay kháng sinh làm giảm lượng và sự đề kháng của vi khuẩn gây hại và làm giảm ô nhiễm môi trường sống.

Các bài báo khác
Số 16a (2010) Trang: 199-208
Tải về
Số 11a (2009) Trang: 228-236
Tác giả: Bùi Xuân Mến
Tải về
(2015) Trang: 51-62
Tác giả: Bùi Xuân Mến
Tạp chí: HỘI NGHỊ KHOA HỌC TOÀN QUỐC CHĂN NUÔI - THÚ Y
1 (2012) Trang: 248
Tác giả: Bùi Xuân Mến
Tạp chí: Nông nghiệp & PTNT
147 (2011) Trang: 32
Tác giả: Bùi Xuân Mến
Tạp chí: Khoa học Kỹ thuật Chăn nuôi
153 (2011) Trang: 39
Tác giả: Bùi Xuân Mến
Tạp chí: Khoa học Kỹ thuật Chăn nuôi
(2009) Trang:
Tạp chí: Proceedings of the Workshop on the technology Development for Livestock Production, JIRCAS - CTU
(2009) Trang:
Tạp chí: Regional Seminar – Workshop on Livestock – Based Sustainable Farmaing Systems in the Lower Mekong Basin MEKARN Cantho Uni. 23-25 May 2005
(2009) Trang:
Tạp chí: Proceedings of the Workshop on the technology Development for Livestock Production, JIRCAS - CTU
 


Vietnamese | English


 
 
Vui lòng chờ...