Đăng nhập
 
Tìm kiếm nâng cao
 
Tên bài báo
Tác giả
Năm xuất bản
Tóm tắt
Lĩnh vực
Phân loại
Số tạp chí
 

Bản tin định kỳ
Báo cáo thường niên
Tạp chí khoa học ĐHCT
Tạp chí tiếng anh ĐHCT
Tạp chí trong nước
Tạp chí quốc tế
Kỷ yếu HN trong nước
Kỷ yếu HN quốc tế
Book chapter
Bài báo - Tạp chí
XXVI (2019) Trang: 22-28
Tạp chí: Tạp chí Khoa học kỹ thuật Thú y

Nghiên cứu bệnh Ca-rê trên chó (Canine Distemper) tại thành phố Trà Vinh dựa vào kit chẩn đoán nhanh Rapid Test Immumo do công ty Asan (Hàn Quốc) sản xuất, đã được tiến hành từ tháng 4 đến 10 năm 2019. Kết quả nghiên cứu cho thấy có 34 con dương tính với Canine Distemper Virus (CDV) trong số 75 con chó có triệu chứng lâm sàng của bệnh. Chó dưới 6 tháng tuổi mắc bệnh Ca-rê nhiều nhất với tỷ lệ 68% và 3 nhóm tuổi chó khác nhau có tỷ lệ nhiễm bệnh khác biệt có ý nghĩa thống kê (P

Các bài báo khác
Số 37 (2015) Trang: 1-5
Tải về
Số Nông nghiệp 2014 (2014) Trang: 133-137
Tải về
Số Nông nghiệp 2016 (2016) Trang: 152-156
Tải về
tap so XXIII. so 4-2016 (2016) Trang: 5-11
Tạp chí: Tap chi khoa hoc ky thuat thu y
tập XX1 số 4 - 2014 (2014) Trang: 55-66
Tạp chí: Tạp chí Khoa học kỹ thuật thú y
 


Vietnamese | English


 
 
Vui lòng chờ...