Đăng nhập
 
Tìm kiếm nâng cao
 
Tên bài báo
Tác giả
Năm xuất bản
Tóm tắt
Lĩnh vực
Phân loại
Số tạp chí
 

Bản tin định kỳ
Báo cáo thường niên
Tạp chí khoa học ĐHCT
Tạp chí tiếng anh ĐHCT
Tạp chí trong nước
Tạp chí quốc tế
Kỷ yếu HN trong nước
Kỷ yếu HN quốc tế
Book chapter
Bài báo - Tạp chí
Số 37 (2015) Trang: 1-5
Tải về

Thông tin chung:

Ngày nhận: 19/07/2014

Ngày chấp nhận: 27/04/2015

Title:

A preliminary study of diabete in dogs at Can Tho University clinic

Từ khóa:

Chó, Bệnh tiểu đường, Điều trị, Bệnh xá Đại học Cần Thơ

Keywords:

Dogs, Diabetes, treatment, Can Tho University clinic

ABSTRACT

Diabetes in dogs is a common metabolic disorder and tends to increase recently. In total 1,245 dogs were examined at the veterinary clinic, Can Tho University using history records, clinical diagnosis and blood sugar testing of capillary after 8 hours of feeding by One Touch Basic test paper based on glucose oxydase reaction. There were 2 groups in this study, the first including17 preclinical diabetic dogs and 18 clinical diabetic dogs were treated with Diamicron MR 30 mg and the second including 17 preclinical diabetic dogs and 19 clinical diabetic dogs were treated with Pioglite 30 mg. Results showed that the rate of diabetes in dogs was 5.7 %, in which preclinical diabetes was 47.89 % and 52.11% were clinical diabetes. The popular clinical manifestations were polydipsia, polyphagia, polyuria, weight loss and obesity. Diabetes in dogs was dependent on gender and age. This disease often appeared in dogs from 4 years old and increased in older dogs, which was up to 27.91% in dogs over 10 years. However, diabetes was not dependent on breed group. Using Diamicron MR 30 mg and Pioglite 30 mg could control blood glucose in preclinical diabetic (94.12 %) and clinical diabetic (89.19 %) dogs.

TÓM TẮT

Tiểu đường trên chó là một bệnh lý thường gặp nhất trong các bệnh rối loạn chuyển hóa và đang có xu hướng gia tăng. Trong tổng số 1.245 chó được khám tại Bệnh xá thú y, Đại học Cần Thơ, thông qua bệnh sử, chẩn đoán lâm sàng và xét nghiệm đường huyết (ĐH) mao mạch sau khi ăn 8 giờ bằng giấy thử One Touch Basic với phương pháp đặc hiệu dựa trên phản ứng glucose oxydasa, đọc kết quả sau 5 giây bằng máy đọc tự động One Touch Basic Plus glucose meter của Mỹ. Nghiên cứu được chia làm 2 nghiệm thức, nghiệm thức 1 bao gồm 17 chó tiểu đường tiền lâm sàng (TĐTLS) và 18 chó tiểu đường lâm sàng (TĐLS) được điều trị bằng Diamicron MR 30 mg, nghiệm thức 2 gồm 17 chó tiểu đường tiền lâm sàng (TĐTLS) và 19 chó tiểu đường lâm sàng (TĐLS) được điều trị bằng  Pioglite 30 mg. Kết quả nghiên cứu cho thấy, tỷ lệ chó mắc bệnh tiểu đường là 5,7%. Trong đó tiểu đường tiền lâm sàng 47,89%, tiểu đường lâm sàng 52,11%. Những biểu hiện lâm sàng đặc trưng là ăn nhiều, uống nhiều, tiểu nhiều, sụt cân và béo phì. Bệnh tiểu đường phụ thuộc vào giới tính, và tuổi. Bệnh lý tiểu đường xuất hiện trên chó từ 4 năm tuổi, tăng dần theo độ tuổi và nhiều nhất ở chó già, chó trên 10 năm tuổi (27,91%). Tuy nhiên, bệnh tiểu đường trên chó không phụ thuộc vào nhóm giống. Thuốc hạ ĐH Diamicron MR 30 mg và Pioglite 30 mg kiểm soát ĐH tốt trên chó tiểu đường tiền lâm sàng (94,12%), và ở mức chấp nhận được (thuyên giảm) trên chó tiểu đường lâm sàng (89.19%).

Các bài báo khác
Số Nông nghiệp 2014 (2014) Trang: 133-137
Tải về
Số Nông nghiệp 2016 (2016) Trang: 152-156
Tải về
XXVI (2019) Trang: 22-28
Tạp chí: Tạp chí Khoa học kỹ thuật Thú y
tap so XXIII. so 4-2016 (2016) Trang: 5-11
Tạp chí: Tap chi khoa hoc ky thuat thu y
tập XX1 số 4 - 2014 (2014) Trang: 55-66
Tạp chí: Tạp chí Khoa học kỹ thuật thú y
 


Vietnamese | English


 
 
Vui lòng chờ...