Đăng nhập
 
Tìm kiếm nâng cao
 
Tên bài báo
Tác giả
Năm xuất bản
Tóm tắt
Lĩnh vực
Phân loại
Số tạp chí
 

Bản tin định kỳ
Báo cáo thường niên
Tạp chí khoa học ĐHCT
Tạp chí tiếng anh ĐHCT
Tạp chí trong nước
Tạp chí quốc tế
Kỷ yếu HN trong nước
Kỷ yếu HN quốc tế
Book chapter
Bài báo - Tạp chí
7 (2014) Trang: 69-76
Tạp chí: Nông nghiệp và Phát triển nông thôn
Liên kết:

Từ các dòng (chủng) vi khuẩn tạo chất kết tụ sinh học trên môi trường polysacchride  phân lập từ bùn đáy ao nuôi cá tra ở 10 tỉnh đồng bằng sông Cửu Long, 3 dòng vi khuẩn có tỷ lệ kết tụ cao hơn 70% được chọn để khảo sát những yếu tố ảnh hưởng đến tỷ lệ kết tụ. Tỷ lệ kết tụ sinh học cao nhất được ghi nhận ở pH tối ưu là 6 với sự hiện diện của NaCl. Sucrose, acid glutamic, CaCl2 được sử dụng như nguồn carbon, nitrogen và khoáng vô cơ tốt nhất đối với các dòng vi khuẩn này. Ngoài ra, liều lượng sử dụng để cho tỷ lệ kết tụ cao nhất đối với các dòng khảo sát đều thấp, chỉ từ 0,11% - 0,12%. Sau khi được tối ưu hóa, tỷ lệ kết tụ cao nhất của dòng vi khuẩn được tuyển chọn Agrobacterium tumefaciens STT37PS đạt được trong huyền phù kaolin là 80,33% - 81,20% và 52,14% - 53,26% trong nước ao nuôi cá tra. Khi ứng dụng vào xử lý nước ao nuôi cá tra ở quy mô phòng thí nghiệm, dòng vi khuẩn này đã làm giảm lượng TSS và COD trong nước ao lần lượt là 49,00% - 65,29% và  40,91% - 67,35%  so với đối chứng.

Các bài báo khác
Số 30 (2014) Trang: 13-21
Tải về
 


Vietnamese | English


 
 
Vui lòng chờ...